กรังด์ปรีซ์ กรุ๊ป จัดพิธีมอบทุนการศึกษา

By / 12 months ago / News / No Comments
กรังด์ปรีซ์ กรุ๊ป จัดพิธีมอบทุนการศึกษา

บุตร-ธิดาพนักงาน ประจำปี 2566

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นำโดยดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคุณจาตุรนต์ โกมลมิศร์ คุณอโณทัย เอี่ยมลำเนา  คุณพีระพงษ์ เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ และคุณปิยนุช แจ่มศิริพรหม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้า/ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้จัดพิธีมอบทุนบุตร-ธิดาพนักงานฯ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 13  ด้วยคณะผู้บริหาร ต่างตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานและปัจจัยหลักในการพัฒนาเยาวชนของชาติเพื่อต่อยอดสู่การเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 

สำหรับทุนการศึกษา ประจำปี 2566  มี  2 ประเภท คือ ทุนเรียนดีและทุนส่งเสริมการศึกษา แบ่งเป็นระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา และเตรียมอุดมศึกษา รวม 82 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 619,500 บาท  โดยมีตัวแทน บุตร-ธิดา พนักงานฯ แต่ละระดับชั้นเป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมได้มอบพวงมาลัยเพื่อแสดงความขอบคุณต่อคณะผู้บริหาร และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกอย่างอบอุ่น  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 1  บริษัท กรังด์ปรีซ์ฯ