คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ ตรวจเยี่ยมการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

By / 5 months ago / News / No Comments
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ ตรวจเยี่ยมการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

ของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สร้างความมั่นใจผู้บริโภค

พลเอก วสันต์ สุริยมงคล กรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา และคณะ ร่วมศึกษาดูงานการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค กรณีการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมี คุณพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR พร้อมผู้บริหาร OR ให้การต้อนรับ ณ ห้องพลังไทย 1 ปตท. สำนักงานใหญ่ รับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการ โดยเน้นย้ำว่า OR ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามกฎหมายของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

ในโอกาสนี้ คณะกรรมาธิการฯ ยังได้เยี่ยมชมสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สาขา ปตท. สำนักงานใหญ่ พร้อมร่วมชมการสาธิตการทดสอบการจ่ายน้ำมัน โดยนายเทพภิญโญ โคตรนนท์ ผู้อำนวยการกองชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  ซึ่งผลการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักชั่งตวงวัดกำหนด พร้อมกันนี้ยังมี นายวุฒิทัต ตันติเวสส รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และนายอนุพงษ์ เจริญเวช นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ร่วมชมการสาธิตการทดสอบด้วย

OR มุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานให้แก่ผู้บริโภค และพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่า สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น เป็นสถานีบริการที่พร้อมเติมเต็มทุกความสุข และอยู่เคียงข้างทุกคน