คอนติเนนทอล เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์

By / 1 year ago / News / No Comments
คอนติเนนทอล เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์

จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเยี่ยมชมโรงงานผลิตยางรถยนต์

บริษัท คอนติเนนทอล หนึ่งในผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์ระดับโลกจากประเทศเยอรมนี ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์กว่า 40 คน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมโรงงานผลิตยางสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถบรรทุกขนาดเล็ก ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ 4 จังหวัดระยอง
คณะผู้บริหาร บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) นำโดย มร.วิกเนซ เดวาเซนาพาที ผู้จัดการโรงงาน ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม พร้อมทั้งให้ความรู้เบื้องต้นแก่นักศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตยางรถยนต์คุณภาพสูงด้วยนวัตกรรมอันทันสมัยจากประเทศเยอรมนี ภายใต้วิสัยทัศน์ด้านการดำเนินการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนะนำโอกาสในการทำงานที่บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส โรงงานระยอง อีกด้วย
“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์ทุกท่าน ในโอกาสที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อการเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตยางรถยนต์ หนึ่งในเป้าหมายของเราคือการพัฒนาบุคคลากรด้านทักษะวิชาชีพ และดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้มาร่วมงานกับเรา” คุณวิกเนซ เดวาเซนาพาที ผู้จัดการโรงงานกล่าว

“ที่ผ่านมา คอนติเนนทอลเปิดโอกาสด้านโครงการฝึกอบรมต่างๆ แก่นิสิตนักศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะและความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ปัจจุบันเรามีตำแหน่งงานเปิดรับมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสายงานวิศวกรรม สายงานเทคนิค ตลอดจนงานปฏิบัติการ และยังจะเปิดรับเพิ่มขึ้นอีกในปีถัดๆ ไป” คุณนัยนา ทิพย์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลกล่าวเพิ่มเติม
บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) มุ่งมั่นในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคระยอง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน หรือ Work-integrated Learning (WiL) ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาโท ได้เข้ามาฝึกทำงานในโรงงานผลิตยางรถยนต์ของคอนติเนนทอล รวมทั้งลงนามความร่วมมือโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในด้านทักษะวิชาชีพจากการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมจริง
ด้วยเป้าหมายในการจัดหายางสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถบรรทุกขนาดเล็กแก่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
คอนติเนนทอลได้มุ่งมั่นทุ่มเทสำหรับการลงทุนระยะยาวเป็นจำนวนเงินทั้งหมดประมาณ 250 ล้านยูโร และได้ลงทุนเป็นจำนวนเงิน 26 ล้านยูโร สำหรับโรงงานรถจักรยานยนต์แห่งใหม่เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในปี พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน บริษัท คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) มีพนักงานทั้งหมดประมาณ 750 คน
คอนติเนนทอลพัฒนาบุกเบิกเทคโนโลยีและบริการเพื่อการขนส่งผู้คนและสินค้าอย่างยั่งยืนและเชื่อมโยงกัน บริษัทเทคโนโลยีได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2414 โดยนำเสนอโซลูชั่นที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ชาญฉลาดและ
มีราคาที่เหมาะสมสำหรับยานพาหนะ เครื่องจักร การจราจรและการขนส่ง ในปี พ.ศ. 2564 คอนติเนนทอล
มียอดขายเบื้องต้น 33.8 พันล้านยูโร และปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 190,000 คนในประเทศและตลาดต่างๆ
58 แห่ง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 บริษัทได้เฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี
ภาคธุรกิจยางรถยนต์ของกลุ่มบริษัทมีสถานที่สำหรับการผลิตและการพัฒนา 24 แห่งทั่วโลก คอนติเนนทอลเป็นหนึ่งในผู้ผลิตยางชั้นนำที่มีพนักงานมากกว่า 57,000 คนและมียอดขาย 11.8 พันล้านยูโรในปี พ.ศ. 2564
ในภาคการผลิตดังกล่าว คอนติเนนทอลเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีในการผลิตยางและนำเสนอผลิตภัณฑ์
ที่หลากหลายสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยานพาหนะเพื่อการพาณิชย์และเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ รวมถึงรถสองล้อ ผ่านการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการวิจัยและพัฒนา คอนติเนนทอลมีส่วนสำคัญต่อการขนส่งอย่างปลอดภัย คุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มธุรกิจยางประกอบด้วยบริการสำหรับการค้ายางและการใช้งานยานพาหนะ รวมถึงระบบการจัดการแบบดิจิทัลสำหรับยางรถยนต์