คาลเท็กซ์ ลงใต้เดินหน้าสานต่อโครงการสร้างสรรค์สังคมไทย

By / 3 years ago / News / No Comments
คาลเท็กซ์ ลงใต้เดินหน้าสานต่อโครงการสร้างสรรค์สังคมไทย

บริษัทเชฟรอน (ไทย) จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์นำโดยนายดนัยนานาสมบัติผู้จัดการกลุ่มธุรกิจจัดส่งและคลังน้ำมันประเทศไทยและดร. ศรุตวิทยารุ่งเรืองศรีผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กร นำทีมลงพื้นที่ภาคใต้ เดินหน้าสานต่อโครงการสร้างสรรค์สังคมไทย ร่วมสนับสนุนการสร้างห้องตรวจตา   ตรวจเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และห้องให้คำปรึกษาผู้ป่วย ARV เป็นจำนวนเงินรวม 280,000 บาท แก่โรงพยาบาลสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อสามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี ทันตแพทย์หญิงเสฏฐภัค    ศิริสุพงศ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงหนคร เป็นตัวแทนรับมอบ และนายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงพยาบาลสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา