คุณอโณทัย เอี่ยมลำเนา ได้รับเกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน

By / 2 weeks ago / News / No Comments
คุณอโณทัย เอี่ยมลำเนา ได้รับเกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน

Asia Automotive Award ประจำปี 2024

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยคุณอโณทัย เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่ สายการผลิต ได้รับเกียรติให้ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินในงานประกาศรางวัล            Asia Automotive Award ประจำปี 2024 ซึ่งนับเป็นเกียรติยศ และเป็นการยืนยันถึงความเชี่ยวชาญและความสำเร็จในวงการยานยนต์บนเวทีระดับนานาชาติ

                บทบาทสำคัญของคณะกรรมการในแต่ละปี ก็เพื่อให้ทุกท่านเกิดความมั่นใจว่า การมอบรางวัล Asia Automotive Award 2024 นี้ จะเป็นไปด้วยโปร่งใส จากการตัดสินร่วมกันของคณะกรรมการอันทรงเกียรติอย่างเข้มงวด และยึดมั่นในหลักการตัดสินที่เป็นกลาง ถูกต้องและยุติธรรม ต่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล รวมถึงยังเป็นการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้พัฒนายิ่งขึ้น 

สำหรับรางวัล Asia Automotive Award (AAA) เป็นงานประกาศรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องและเชิดชูผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีนวัตกรรมที่โดดเด่นในภูมิภาคเอเชีย การคัดเลือกผู้ชนะในแต่ละปีนั้นมีการประเมินอย่างละเอียดและเข้มงวด จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายประเทศ และเพื่อสร้างเวทีในการประกาศเกียรติคุณและยอมรับผู้ที่มีผลงานดีเด่นในสาขาต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมยานยนต์

ในปี 2023 บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดย นิตยสาร XO Autosport จากความสำเร็จอันโดดเด่น และมีผู้ติดตามมากกว่า 1.7 ล้านคน  ข้อมูลที่เผยแพร่มีความน่าเชื่อถือ และมีความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมยานยนต์ของเอเชีย ด้วยผลงานโดดเด่น ทั้งมีนวัตกรรมควบคู่ ไปกับกลยุทธ์ในการปรับตัว เปลี่ยนแปลงไปตามสถาณการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ซึ่งทำให้สามารถคว้ารางวัล Asia Automotive Award  ในสาขา AUTOMOTIVE SOCIAL MEDIA INFLUENCER AWARD 2023  ที่ผ่านมา

ในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน คุณอโณทัย เอี่ยมลำเนา จะมีบทบาทในการประเมินและพิจารณาผลงานของผู้เข้าชิงรางวัลจากหลายประเทศ โดยเน้นที่การมีนวัตกรรม คุณภาพ และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งนี้ เพื่อให้การตัดสินมีความเป็นธรรมและโปร่งใสมากที่สุด ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้แทนของ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ก้าวไปมีส่วนร่วมในเวทีระดับนานาชาติ ส่วนรางวัล Asia Automotive Award ประจำปี 2024 แต่ละสาขาในปีนี้ ผลจะออกมาอย่างไร คอยติดตามได้ที่ www.asiaautomotiveawards.com  หรือที่เว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารของ GRANDPRIX GROUP ต่อไป