บางจากฯ ร่วมสร้างความยั่งยืนให้สังคมไทย ส่งต่อสุขภาพแข็งแรง  

By / 1 month ago / News / No Comments
บางจากฯ ร่วมสร้างความยั่งยืนให้สังคมไทย ส่งต่อสุขภาพแข็งแรง  

จับมือ สปสช. นำนวัตกรรมบริการสาธารณสุขพัฒนาสถานีบริการน้ำมันบางจากเป็น One Stop Service ด้านสุขภาพและสาธารณสุข

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต ลงนามบันทึกความตกลงความร่วมมือโครงการ “เพิ่มช่องทางการเข้าถึงนวัตกรรมบริการสาธารณสุข” สำหรับประชาชน ในสถานีบริการน้ำมันบางจาก กับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มุ่งเพิ่มช่องทางการเข้าถึงนวัตกรรมบริการสาธารณสุขและยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุขในสถานีบริการ

          โดยมี นายเสรี อนุพันธนันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นผู้ลงนาม และมี ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ นายปริญญา กิตติการุญจิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจค้าปลีก บมจ. บางจากฯ ร่วมลงนามเป็นพยาน และมี นายกิตติกร โล่ห์สุนทร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์

นายเสรี อนุพันธนันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจเป็นเวลา 40 ปี ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ของบางจากฯ เราได้ร่วมพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย โดยนอกจากจะเป็นผู้ริเริ่มโครงการต่าง ๆด้วยตัวเองแล้ว ยังร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มโอกาสและขยายผลในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

สำหรับสถานีบริการน้ำมันของบางจากฯ กว่า 2,200 แห่งทั่วประเทศนั้น นอกจากจะเป็นจุดหมายปลายทางที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการทุกช่วงวัยภายใต้แนวคิด Greenovative Destination for Intergeneration แล้ว บางจากฯ ยังใช้พื้นที่ภายในสถานีบริการให้เกิดประโยชน์และคุณค่าในโอกาสและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนหรือเปิดพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหลากหลายสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการแจกสินค้าทางการเกษตรให้กับลูกค้าและสมาชิกบัตรบางจาก เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในภาวะราคาตกต่ำ จนถึงการระดมทรัพยากรและกระจายความช่วยเหลือในช่วงภาวะวิกฤตต่าง ๆ เช่น ระหว่างสถานการณ์โควิด-19 เป็นพื้นที่สำหรับกระจายยา  ให้บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วย แจกแอลกอฮอล์เจล จำหน่ายหน้ากากอนามัย หรือจัดกิจกรรมดนตรีปันสุข จัดพื้นที่ช่วยเหลือร้านอาหารที่ไม่สามารถขายในห้างสรรพสินค้า และล่าสุด สถานีบริการน้ำมันบางจาก 162 ทั่วประเทศ ยังเป็นจุดรับซื้อน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วในโครงการ “ทอดไม่ทิ้ง” เพื่อนำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนหรือ SAF ดีต่อทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

เราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ เองและผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรหลากหลาย สำหรับความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของบางจากฯ ในการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมผ่านการส่งต่อสุขภาพที่แข็งแรงให้กับพี่น้องชาวไทย ช่วยยกระดับและพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศในมิติใหม่ ๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงนวัตกรรมบริการสาธารณสุขได้เพิ่มขึ้นที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก”

ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บางจากฯ จะร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยการจัดหาพื้นที่ แนะนำและอำนวยความสะดวกสถานีบริการน้ำมันที่จะเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมบริการสาธารณสุขกับ สปสช. ในพื้นที่สถานีบริการน้ำมันของบางจาก และร่วมศึกษาและพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล หรือ Telehealth ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อขยายขอบเขตการสนับสนุนบริการด้านการแพทย์ รวมถึงศึกษาและพัฒนาการแพทย์รูปแบบใหม่นอกโรงพยาบาล นำนวัตกรรมบริการสาธารณสุขมาใช้เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาและคำปรึกษาจากแพทย์ได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว