ประกาศผลรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน” TOYOTA Dream Car Art Contest 2022

By / 2 years ago / News / No Comments
ประกาศผลรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน” TOYOTA Dream Car Art Contest 2022

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายศุภกร รัตนวราหะ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ นางสุชาวดี ประโยชน์อมร ภาณุประภา รองประธานชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ร่วมประกาศผลรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสีโครงการ “โตโยต้ารถยนต์ในฝัน” ปี 2565 หรือ “TOYOTA Dream Car Art Contest 2022” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ TOYOTA ALIVE ถ.บางนา-ตราด กม. 3

“โตโยต้า รถยนต์ในฝัน” หรือ “TOYOTA Dream Car Art Contest” เป็นโครงการประกวดวาดภาพระบายสีระดับโลก ที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทย ควบคู่ไปกับส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ผ่านการใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการวาดภาพระบายสีภายใต้หัวข้อ “รถยนต์ในฝัน” รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่เกิดความสนใจในเทคโนโลยี และนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ทั้งยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาส และสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทย ให้พัฒนาก้าวไกลสู่เวทีระดับสากล

นายศุภกร รัตนวราหะ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า “โตโยต้าให้ความสำคัญในด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งหวังที่จะพัฒนาความสามารถ และเสริมสร้างทักษะของเยาวชนไทยในหลากหลายด้าน โดยโครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านศิลปะ ผ่านการแสดงออกทางด้านจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงสนับสนุนเยาวชนไทยให้พัฒนาก้าวไกล สู่เวทีระดับสากล โดยตลอดระยะเวลา 11 ปี ที่เยาวชนไทยประสบความสำเร็จ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลระดับโลกมากถึง 32 รางวัล จากผู้เข้าร่วมประกวดกว่า 80 ประเทศทั่วโลก”
“ในปีที่ผ่านมา ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้เราไม่สามารถจัดงานแถลงข่าวได้ แต่เรายังคงเดินหน้าจัดการประกวด โดยเปลี่ยนรูปแบบของกิจกรรมการจัดอบรมศิลปะ รวมถึงช่องทางการส่งงานเข้าร่วมการประกวดเป็นทางออนไลน์ และยังคงได้รับความสนใจเป็นอย่างดี ซึ่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัล ในปีนี้ แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์ที่แปลกใหม่มากยิ่งขึ้น โดยน้องๆ เยาวชน ได้นำเอา สิ่งต่างๆ รอบตัวมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่มีความหมายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึงการสร้างสรรค์ยานพาหนะที่มีส่วนช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันผ่านภาพวาดของตนเอง”

นายศุภกร กล่าวต่อไปว่า “นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ แก่โครงการ TOYOTA Dream Car Art Contest และเยาวชนไทย ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโครงการโตโยต้ารถยนต์ในฝัน ปี 2565 ในระดับประเทศ สำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของทั้ง 3 รุ่น นอกจากนี้ทางโครงการฯ จะมอบทุนการศึกษาพร้อมประกาศนียบัตร เพื่อเป็นเกียรติคุณให้กับเยาวชนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอีกด้วย นอกจากนี้ผลงานของผู้ชนะการประกวดระดับประเทศของทุกรุ่นอายุ ทั้ง 9 ผลงาน จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด TOYOTA Dream Car Art Contest ณ ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนสิงหาคม 2565 ผมและทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเชื่อมั่นว่า ผลงานของเด็กไทยในปีนี้จะสามารถคว้ารางวัลจากเวทีการประกวดระดับโลกได้ในที่สุด”

นายศุภกร กล่าวปิดท้ายว่า “สิ่งสำคัญที่ทำให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จได้นั้น คือการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผมขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และดำเนินงาน ตลอดจนผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศที่สนับสนุนและ ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม รวมถึงการเสริมความรู้ด้านศิลปะแก่นักเรียนก่อนการประกวดซึ่งมีส่วนสำคัญ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ผมขอเป็นกำลังใจให้เยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดในวันนี้ ประสบความสำเร็จคว้ารางวัลในการประกวดระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไป”

ติดตามข่าวสารข้อมูลและร่วมลุ้นผลงานของเยาวไทยในระดับโลก
facebook: DreamCarArtContest หรือ www.dreamcarthailand.com

60 ปี โตโยต้า ร่วมขับเคลื่อนอนาคต

ผลการประกวดวาดภาพระบายสีในโครงการ
“TOYOTA Dream Car Art Contest 2022”

รุ่นระดับอายุต่ำกว่า 8 ปี


⦁ ยอดเยี่ยมอันดับ 1 : ด.ช. กวีพัฒน์ ทอนไธสง โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จ.สระแก้ว
ชื่อผลงาน “รถนักประดิษฐ์”
⦁ ยอดเยี่ยมอันดับ 2 : ด.ช. ชัชพล นันทเมธีสุข โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
ชื่อผลงาน “รถไฟแสนสว่าง”
⦁ ยอดเยี่ยมอันดับ 3 : ด.ช. ปัณณ์ สง่ามงคลศรี Udon Thani International School จ.อุดรธานี
ชื่อผลงาน “รถเพื่อนช่วยเพื่อน”

รุ่นระดับอายุ 8 – 11 ปี


⦁ ยอดเยี่ยมอันดับ 1 : ด.ญ. นปภัช สินธาวาลัย โรงเรียนปัญญาเด่น จ.เชียงใหม่
ชื่อผลงาน รถผลิตโอโซน
⦁ ยอดเยี่ยมอันดับ 2 : ด.ช. กิติตณัท เกิดศรี โรงเรียนอำนวยศิลป์ จ.กรุงเทพมหานคร
ชื่อผลงาน RBTW Machine : Rebuild the World
⦁ ยอดเยี่ยมอันดับ 3 : ด.ช. สุรเชษฐ์ กันเย็น โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จ.ชลบุรี
ชื่อผลงาน “รถกู้ชีวิต”

รุ่นระดับอายุ 12 – 15 ปี


⦁ ยอดเยี่ยมอันดับ 1 : น.ส. ศิริกุลวดี ประเสริฐวิทย์ โรงเรียนสาธิตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร
ชื่อผลงาน “รถยนต์ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้”
⦁ ยอดเยี่ยมอันดับ 2 : ด.ญ. มนัชชา กลิ่นหอม โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา จ.ชลบุรี
ชื่อผลงาน “รถท่องโลก”
⦁ ยอดเยี่ยมอันดับ 3 : ด.ช. ตะวัน เกิดพล โรงเรียนรัตน์โกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน จ.นนทบุรี
ชื่อผลงาน “รถนาโนจิ๋ว พิทักษ์โควิด”