ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของ ปอร์เช่ เอเชีย แปซิฟิก (Porsche Asia Pacific)

By / 2 years ago / News / No Comments
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ของ ปอร์เช่ เอเชีย แปซิฟิก (Porsche Asia Pacific)

เปลี่ยนแปลงผู้บริหารปอร์เช่ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดย ฮานเนส รูออฟ (Hannes Ruoff) อายุ 40 ปี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ Chief Executive Officer (CEO) คนใหม่ของ ปอร์เช่ เอเชีย แปซิฟิก (Porsche Asia Pacific Pte Ltd.) ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2022 ทั้งนี้สำหรับ ฮานเนส รูออฟ (Hannes Ruoff) นั้นได้แสดงศักยภาพก้าวขึ้นมาจากการปฏิบัติงานให้กับ ปอร์เช่ เอจี(Porsche AG) ในตำแหน่งผู้จัดการภูมิภาค (Area Manager) ของเอเชีย แปซิฟิก และออสเตรเลีย รวมทั้งพื้นที่ตลาดเกิดใหม่ โดยเขาได้ก้าวเข้ามารับช่วงต่อในตำแหน่ง CEO จาก อาเธอร์ วิลมันน์ (Arthur Willmann) ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่ปี 2018 โดย อาเธอร์ วิลมันน์ (Arthur Willmann) นั้นจะก้าวเข้าไปรับผิดชอบบทบาทหน้าที่ใหม่ในส่วนงาน Porsche sales ต่อไป

เดทเลฟ วอน พลาเทน (Detlev von Platen) สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ผู้กำกับดูแลส่วนงานขาย และการตลาดของ ปอร์เช่ เอจี (Porsche AG) กล่าวว่า “เราเล็งเห็นถึงตลาดที่มีความเคลื่อนไหวจากการเติบโต และแนวโน้มของการพัฒนานวัตกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากการเปิดโรงงานประกอบรถยนต์ปอร์เช่ส่วนภูมิภาคแห่งใหม่ในประเทศมาเลเซีย ผมรู้สึกยินดีกับการก้าวเข้ามารับหน้าที่ของ ฮานเนส รูออฟ (Hannes Ruoff) เพราะเขามีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงในภูมิภาคนี้ ในฐานะของ CEO เขาจะนำพาความสำเร็จมาสู่โครงการต่าง ๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ รวมทั้งยกระดับด้านการสร้างการรับรู้ในแบรนด์ของเราทั่วทั้งเอเชีย แปซิฟิก และสวมบทบาทในการสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น”

ฮานเนส รูออฟ (Hannes Ruoff) เริ่มต้นอาชีพของเขาที่ ปอร์เช่ เอเชีย แปซิฟิก (Porsche Asia Pacific) เมื่อปี 2009 ในฐานะ ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม (Training Manager) สำหรับส่วนงานขาย และการตลาด ตามด้วยตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายส่วนภูมิภาค(Regional Sales Manager) จนกระทั่งปี 2015 เขาได้รับการโยกย้ายเข้าประจำการที่สำนักงานใหญ่ ปอร์เช่ เอจี (Porsche AG) ด้วยตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดส่วนภูมิภาค (Regional Marketing Manager) จนกระทั่ง ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา ฮานเนส รูออฟ (Hannes Ruoff) ได้รับผิดชอบหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการภูมิภาค (Area Manager) ผู้กำกับดูแลภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก และออสเตรเลีย

ปอร์เช่ เอเชีย แปซิฟิก (Porsche Asia Pacific Pte Ltd.) ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2001 ในฐานะองค์กรเครือข่าย และสำนักงานส่วนภูมิภาคของ ปอร์เช่ เอจี (Porsche AG) โดยปัจจุบันรับหน้าที่สนับสนุนตัวแทนจำหน่าย และผู้นำเข้ารถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการใน 13 ประเทศ ซึ่งรวมทั้ง มาเลเซีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ไทย และ