ผลรางวัล TAQA ล่าสุด เผย! มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากลูกค้า

By / 2 years ago / News / No Comments
ผลรางวัล TAQA ล่าสุด เผย! มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากลูกค้า

ทั้งด้านการขายและบริการหลังการขาย

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับ รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ประจำปี 2564 หรือ TAQA ด้านการขาย ตอกย้ำความพึงพอใจของลูกค้าในทุกมิติการให้บริการของผู้เป็นเจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน ทำให้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย รั้งตำแหน่งสูงสุดด้านความพึงพอใจด้านการขาย สำหรับประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน รางวัลดังกล่าวนี้ เป็นอีกรางวัลที่มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้รับเพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้ที่เคยได้คว้า 2 รางวัล ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมประจำปี 2564 ด้านบริการหลังการขายสำหรับรถยนต์ทั้ง 2 ประเภท มาแล้ว ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ 2 รางวัลนี้ต่อเนื่องถึง 2 ปีติดต่อกัน

จากผลสำรวจของ TAQA หรือ รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้รับคะแนนความพึงพอใจด้านการขายสูงสุดทั้งในประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน โดยมีคะแนนรวมอยู่ที่ 954 และ 971 ตามลำดับ คะแนนของรถยนต์มิตซูบิชิทั้ง 2 ประเภทสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีคะแนนอยู่ที่ 920 คะแนน สำหรับประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และ 932 คะแนนสำหรับประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน จากทั้งหมด 1,000 คะแนน รายงานฉบับนี้ซึ่งอิงตามคำตอบจากผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม 2,185 คน ยังระบุด้วยว่า มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้รับคะแนนสูงสุดด้านความภักดีจากลูกค้า พร้อมทั้งได้รับคะแนนความภักดีต่อแบรนด์สูงสุดสำหรับรถยนต์ทั้ง 2 ประเภท

ผลสำรวจรางวัล TAQA สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในทั้ง 8 มิติ ได้แก่ เว็บไซต์ของผู้ผลิตรถยนต์ เว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของผู้จำหน่าย การเริ่มต้นการให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้จำหน่าย ที่ปรึกษาการขายของผู้จำหน่าย การเจรจาตกลง

การขาย ขั้นตอนในการส่งมอบรถ ตลอดจนการติดตามหลังจากส่งมอบรถ แบบสำรวจ TAQA ได้สัมภาษณ์ลูกค้าที่ซื้อรถยนต์มิตซูบิชิจากโชว์รูมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ และยังคงใช้รถยนต์มิตซูบิชิในชีวิตประจำวัน โดยการสัมภาษณ์ได้ดำเนินการในช่วงเดือนเมษายนถึงธันวาคม 2564

มร. เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ด้วยจุดขายที่โดดเด่นของรถยนต์มิตซูบิชิ ที่สะท้อนดีเอ็นเอของ ‘Mitsubishi Motors-ness’ ควบคู่ไปกับค่านิยม ‘รวดเร็ว’ ‘ทนทาน’ และ ‘สะดวกสบาย’ อีกหนึ่งปรัชญาที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจที่เรายึดถือ ก็คือ ‘ความพึงพอใจคือผลิตภัณฑ์ของเรา’ โดยเราพร้อมมอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าในทุกจุดที่ลูกค้าได้รับบริการของเรา นอกจากนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังมีเครือข่ายผู้จำหน่ายทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 230 แห่ง ครอบคลุมการให้บริการแก่ลูกค้าที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศอย่างทั่วถึง โดยเครือข่ายผู้จำหน่ายทั่วประเทศของเรา ยังมีจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วประเทศ บริษัทฯ ยังมีการจัดอบรมหลักสูตรการให้บริการต่าง ๆ แก่ผู้จำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานผู้จำหน่ายของเรา และเรายังได้จัดฝึกอบรมมากกว่า 150 คลาส สำหรับที่ปรึกษาด้านการขายของมิตซูบิชิ ตลอดปีงบประมาณ 2564 อีกด้วย ผู้บริหารระดับสูงยังให้ความสำคัญกับปัญหาต่างๆ ที่ได้รับแจ้งผ่านทาง คอลเซ็นเตอร์ของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย และติดตามผลเพื่อหาทางแก้ไขที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอีกด้วย ด้วยความพยายามของเราในการส่งเสริมความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า เราจึงได้รับ “รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านบริการหลังการขาย ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล” และ “รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ด้านบริการหลังการขาย ประเภทรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ขนาด 1 ตัน” เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน เรารู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณการสนับสนุนจากลูกค้าชาวไทยเป็นอย่างสูง และสัญญาว่าจะให้บริการอย่างดีเยี่ยมแก่ลูกค้าชาวไทยต่อไป”