ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบหมวกนิรภัยให้นักเรียน

By / 5 months ago / News / No Comments
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบหมวกนิรภัยให้นักเรียน

โครงการ Helmets For Kids

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบหมวกนิรภัยให้นักเรียน โครงการ Helmets For Kids ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขตภาษีเจริญ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Helmets For Kids และเป็นการสนับสนุนการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่งในประเทศไทย ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อปกป้องลูกหลานของเราในกรุงเทพฯ

ซึ่งยังต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมถึงจากสมาชิกสภานิติบัญญัติ หน่วยงานด้านการศึกษา หน่วยงานด้านสุขภาพ หน่วยงานด้านการขนส่ง และตำรวจ หากทุกคนให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพที่สำคัญนี้ สักวันหนึ่งจะบรรลุวัฒนธรรมการใช้ถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน

กทม. มีโครงการแจกหมวกนิรภัยให้กับนักเรียนตั้งแต่ปีที่แล้ว 100,000 ใบ แต่ยังขาดอยู่ประมาณ 30,000 ใบ โครงการ Helmets For Kids จึงเป็นการเติมเต็มในส่วนนี้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์เนื่องจากไม่สวมหมวกนิรภัย

รวมถึงโครงการนี้ยังเป็นการริเริ่มปลูกฝังให้นักเรียนชวนครอบครัวสวมหมวกนิรภัยเพื่อลดอุบัติเหตุ และรณรงค์ให้สวมใส่หมวกนิรภัยอย่างถูกวิธีเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

ตามคำขวัญ “กันน็อค กันนะ” และ “เด็กเริ่ม ผู้ใหญ่ร่วม” สุดท้ายขอฝากทุกคนให้ช่วยกันดูแลสิ่งที่มีค่าที่สุดคือสมองของเด็กๆ ให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ในฐานะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เล็งเห็นว่า โครงการ Helmets For Kids เป็นโครงการที่ดีและมีส่วนทำให้นักเรียน เยาวชน และชุมชนของกรุงเทพมหานครได้รับความรู้และสร้างความตระหนัก โดยเฉพาะความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวในกิจกรรม

โครงการ Helmets For Kids ได้รับการสนับสนุนจาก สหพันธ์รถยนต์ระหว่างประเทศ (FIA) มูลนิธิ AIP ร่วมมือกับ ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา สนับสนุนหมวกนิรภัย จำนวน 1,500 ใบ สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่  โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม จำนวน 900 ใบ โรงเรียนวัดช่องลม จำนวน 200 ใบ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จำนวน 300 ใบ และ โรงเรียนวัดปากบ่อ จำนวน 100 ใบ

โรงเรียนทั้งสี่แห่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ที่มีการจราจรหนาแน่น และนักเรียนมักจะตกอยู่ในความเสี่ยงขณะเดินทางไปและกลับจากโรงเรียนด้วยรถจักรยานยนต์กับครอบครัว เด็กเหล่านี้มักขาดการเข้าถึงการเดินทางไปโรงเรียนที่ปลอดภัยและยั่งยืน หมวกนิรภัยสร้างความแตกต่างในการช่วยชีวิตให้กับเด็กๆ ที่เปราะบางระหว่างเดินทางไปโรงเรียน หมวกนิรภัยเป็นอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะบนท้องถนนที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพในราคาที่เอื้อมถึง การสวมหมวกนิรภัยที่มีคุณภาพสามารถลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ 42%และความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรงได้ 69%

“ในปีนี้ ในโอกาสครบรอบ 90 ปี ร..ส.ท. เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับมูลนิธิ AIP และกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มการใช้หมวกนิรภัยให้กับเด็กและปกป้องพวกเขาจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ นอกจากนี้ โครงการ Helmets for Kids ยังมีเป้าหมายที่จะเพิ่ม ความรู้ด้านความปลอดภัยของหมวกนิรภัยของนักเรียนและเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้หมวกนิรภัยที่มีคุณภาพสำหรับเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กไทยมีความปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น” นายธีระ บุนนาคอุปนายก ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา (ร.ย.ส.ท.) กล่าว

ในวันงานยังได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างมูลนิธิเอไอพีและราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการสวมหมวกนิรภัยและกิจกรรมความปลอดภัยทางถนน เป็นโอกาสพิเศษสำหรับเด็กทุกคนที่โรงเรียนในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของหมวกนิรภัยผ่านกิจกรรมการศึกษา รวมทั้งเป็นโอกาสในการเผยแพร่เกี่ยวกับความสำคัญของความปลอดภัยของหมวกนิรภัยในท้องถิ่นและสมาชิกของชุมชน

ด้วยความมุ่งมั่นของเราในเรื่องความเท่าเทียมและความยุติธรรม เราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับภาคีของเราในวันนี้เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน นี่เป็นก้าวสำคัญสู่การเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนในโครงการทั้ง 4 โรงเรียน     โครงการ Helmets for Kids รวบรวมเอาเราไว้ด้วยกัน ความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการส่งเสริมโลกที่ทุกคนสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเสมอภาค นางรัตนวดี เหมนิธิ วินเธอร์ ประธานกรรมการและที่ปรึกษา มูลนิธิ AIP กล่าว

พิธีมอบหมวกนิรภัยในวันนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษสำหรับนักเรียนในการเรียนรู้ทักษะตลอดชีวิตเกี่ยวกับวิธีการเอาใจใส่บนท้องถนนเพื่อปรับตัวและประพฤติตัวอย่างปลอดภัยมากขึ้นการศึกษามีบทบาทสำคัญในการสร้างผู้ใช้ถนนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ในการดำเนินการอย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น และผลลัพธ์ที่ยั่งยืนของโครงการ