พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ

By / 2 years ago / News / No Comments
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ

ระหว่าง บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด นำโดย นางวารี พลไพศาล ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ดร.ชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นสักขีพยาน จัดงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างบริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อดำเนินการความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ พร้อมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักศึกษารุ่นใหม่ให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมไปถึงเกิดความร่วมมือในงานวิชาการและงานวิจัยที่จะนำมาซึ่งการพัฒนาร่วมกัน