พีทีที ลูบริแคนท์ส ร่วมส่งมอบโต๊ะเรียนและเก้าอี้ชุดแรก จากแคมเปญ “เซฟโลก เซฟรถ เพื่ออนาคตน้อง ๆ”

By / 4 months ago / News / No Comments
พีทีที ลูบริแคนท์ส ร่วมส่งมอบโต๊ะเรียนและเก้าอี้ชุดแรก จากแคมเปญ “เซฟโลก เซฟรถ เพื่ออนาคตน้อง ๆ”

แก่โรงเรียนบ้านผานัง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

คุณไพศาล อุดมกุลวณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ส่งมอบชุดโต๊ะเรียน และเก้าอี้ จากแคมเปญ
“เซฟโลก เซฟรถ เพื่ออนาคตน้อง ๆ” จาก พีทีที ลูบริแคนท์ส ซึ่งเป็นโครงการแปรรูปแกลลอนน้ำมันหล่อลื่นเพอร์ฟอร์มา ซินเธติค อีโคคาร์ (Performa Synthetic Eco Car) ที่ใช้แล้ว เป็นวัสดุ Wood Plastic Composite เพื่อผลิตเป็นโต๊ะเรียน และเก้าอี้ ที่มีความแข็งแรงคงทน อีกหนึ่งกิจกรรมช่วยเหลือสังคมควบคู่ไปกับการแก้ปัญญาขยะพลาสติกตามแนวคิด OR SDG โดยมี คุณพิทักษ์ สวนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผานัง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

เป็นผู้รับมอบ ซึ่งถือเป็นการนำร่องโครงการแห่งแรก โครงการดังกล่าวช่วยลดขยะพลาสติกไปได้กว่า 240 กิโลกรัม จากแกลลอนใช้แล้วกว่า 980 แกลลอน และ พีทีที ลูบริแคนท์ส จะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบชุดโต๊ะเรียนและเก้าอี้ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ขาดแคลนต่อไป