พีทีที สเตชั่น จับมือ GC เร่งให้บริการน้ำมันดีเซลมาตรฐานยูโร 5 ครบทุกสาขา

By / 7 months ago / News / No Comments
พีทีที สเตชั่น จับมือ GC เร่งให้บริการน้ำมันดีเซลมาตรฐานยูโร 5 ครบทุกสาขา

ภายในมกราคม 2567

คุณถนัดพล ดุละลัมพะ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และการตลาดค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมกับ คุณวโรภาส กิมชูวาณิช ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานพาณิชยกิจ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จับมือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเร่งผลิตน้ำมันดีเซลหมุนเร็วสูตรพิเศษสำหรับน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกประเภทที่จ่ายออกจากคลังน้ำมันพระโขนงของ OR เพื่อจ่ายให้กับสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก รวมกว่า 360 สถานี โดยตั้งเป้าจ่ายน้ำมันดีเซลมาตรฐานยูโร 5 ที่มีการปรับลดปริมาณกำมะถันให้มีปริมาณกำมะถันต่ำกว่า 10 ppm (หรือต่ำกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน) ไปยังสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ทุกสาขา ภายในเดือนมกราคม 2567 เพื่อส่งเสริมการป้องกันและควบคุมปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 ช่วยลดการปล่อยไอเสีย อีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพน้ำมันให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พีทีที สเตชั่น พร้อมร่วมจับมือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันกับทุกภาคส่วน มุ่งพัฒนานวัตกรรมน้ำมันที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของ OR  ที่พร้อมเติมเต็มความสุขให้ผู้คน ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน