พีทีที สเตชั่น เปิดบ้านจัดงาน PTT Station Matching Day 2023 ครั้งที่ 5

By / 10 months ago / News / No Comments
พีทีที สเตชั่น เปิดบ้านจัดงาน PTT Station Matching Day 2023 ครั้งที่ 5

ณ พีทีที สเตชั่น บจ.อ่างหิน พลังงาน จ.ชลบุรี

ผ่านไปแล้ว 4 ครั้ง สำหรับงาน PTT Station Matching Day 2023 มหกรรมการหาพื้นที่ทำธุรกิจในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ทั้งในโซนภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเชียงใหม่ และโซนภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเสียงตอบรับเป็นอย่างดี จากทั้งคู่ค้า ผู้ประกอบการ SME แบรนด์สินค้าท้องถิ่น ผู้แทนจำหน่าย และนักลงทุน ที่ได้ร่วมนำเสนอสินค้าและบริการไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 30 ราย นำไปสู่การจัดงาน PTT Station Matching Day 2023 ครั้งที่ 5 ในโซนภาคตะวันออก ณ พีทีที สเตชั่น บจ.อ่างหิน พลังงาน จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการขยายโอกาสสำหรับคนตัวเล็กในการร่วมจัดจำหน่ายสินค้าใน พีทีที สเตชั่น ต่อไปในอนาคต

นายพิมาน พูลศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า OR พร้อมร่วมสร้างโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน อย่างแท้จริง โดยได้นำหลักการ OR SDG การสร้างโอกาสเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนผ่าน SDG ในแบบฉบับของ OR มาพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะด้าน S-Small การสร้างโอกาสสำหรับคนตัวเล็กผ่านแพลตฟอร์มทางธุรกิจที่หลากหลายและครอบคลุม เพื่อมุ่งยกระดับสินค้าและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน โดยมีพื้นที่ใน พีทีที สเตชั่น เป็นจุดศูนย์กลางให้ผู้ผลิตสินค้าชุมชนได้พบกับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อ ตามแนวคิดการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) โดยผู้ประกอบการและนักลงทุนที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคตควบคู่ไปกับ พีทีที สเตชั่น อีกทั้ง ยังเป็นการช่วยผู้ประกอบการ SME และแบรนด์สินค้าท้องถิ่น ให้สามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

สำหรับงาน PTT Station Matching Day 2023 ครั้งที่ 5 ณ พีทีที สเตชั่น บจ.อ่างหิน พลังงาน จังหวัดชลบุรี จัดขึ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมหลากหลายจำนวน 29 ราย อาทิ ร้านอาหารดังบุญตงกี่ Ozawa Ramen และ ตำแตก อีกทั้งแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจ เช่น Otteri KAMU KAMU เปาเหล่ากง ไจแอ้นลูกชิ้นระเบิด ห้าดาว Hipork วรารัตน์ เป็นต้น ตลอดจนแบรนด์คู่ค้า SME ในพื้นที่ที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ เมญ่า จ๊อปู  OnlyYum ไก่อบโอ่ง-ลุงกด Susu Korean BBQ และข้าวหน้า โดยคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ทางด้านธุรกิจแก่ชุมชน พร้อมนำไปสู่โอกาสในการสร้างรายได้ในอนาคตให้แก่กลุ่มคนตัวเล็ก โดยมีสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและพร้อมจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน