ฟอร์ดเปิดเวทีระดมความคิด Ford+ Innovator Scholarship 2022

By / 2 years ago / News / No Comments
ฟอร์ดเปิดเวทีระดมความคิด Ford+ Innovator Scholarship 2022

ชวนเยาวชนอาชีวศึกษาประชันไอเดียรับมือสภาวะโลกรวนชิงทุน 840,000 บาท

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association – PDA) และบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด สานต่อโครงการ Ford+ Innovator Scholarship 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยในปีนี้ ได้จับมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Agency – NIA) จัดเวทีประชันไอเดียการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ ในหัวข้อ นวัตกรรมพลังบวกเพื่อรับมือสภาวะโลกรวน (Fighting Climate Change with Innovation for a Better World Challenge) ชิงทุนการศึกษาจำนวน 13 ทุน มูลค่ารวม 840,000 บาท นักเรียนนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565

“ปัญหาสภาวะโลกรวนเป็นความท้าทายระดับโลก และเป็นวาระร่วมที่ต้องอาศัยการร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม ฟอร์ดตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความรุนแรงที่เกิดขึ้น เราจึงได้นำปัญหาสภาวะโลกรวนมาเป็นโจทย์หลักของการประชันไอเดียในปีนี้ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมพลังบวกเพื่อรับมือกับสภาวะโลกรวน พร้อมให้เกิดการเชื่อมโยงกับชุมชนที่อยู่รอบตัว ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ทีมผู้เข้าแข่งขันได้นำไอเดียเหล่านั้นไปประยุกต์ให้เกิดขึ้นได้จริง เน้นย้ำความมุ่งมั่นของฟอร์ด ประเทศไทย ในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นนวัตกรรุ่นใหม่” นางสาวกมลชนก ประเสริฐสม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ดประเทศไทยและตลาดอาเซียน กล่าว

ฟอร์ด ประเทศไทย ได้สานต่อโครงการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ Ford+ Innovator Scholarship 2022 ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน และร่วมสร้างสังคมแห่งนวัตกรรม ซึ่งเยาวชนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จะได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะทางความคิดพร้อมทั้งเสริมประสบการณ์ผ่านการอบรมออนไลน์อย่างเข้มข้น โดยได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากฟอร์ด มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในการพัฒนาโครงงานที่จะนำเสนอในรอบตัดสิน นอกจากนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญจากทีวีบูรพาที่จะนำเสนอเรื่องการสื่อสารนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อีกด้วย ซึ่งหนึ่งในจุดเด่นของโครงการในปีนี้ คือ การจัดกิจกรรมสร้างนวัตกรรม หรือ Hackathon ที่เปิดโอกาสให้ทีมนักศึกษาที่เข้ารอบ 13 ทีมสุดท้าย ได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็น พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองในบรรยากาศที่เป็นกันเองก่อนเริ่มนำเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ

โครงการ Ford+ Innovator Scholarship 2022 จะมอบทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะระดับอาชีวศึกษาในรอบสุดท้าย จำนวน 13 ทุน และทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานสำหรับสถาบันการศึกษา จำนวน 5 ทุน รวมทั้งสิ้น 840,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 2 ทุนรางวัล รวมเป็นเงิน 160,000 บาท
ทีมนักศึกษา 1 รางวัล: ทุนการศึกษา 120,000 บาท พร้อมโล่เกียรติบัตร
ทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานสำหรับสถาบันการศึกษา 1 รางวัล มูลค่า 40,000 บาท
รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค 8 ทุนรางวัล รวมเป็นเงิน 440,000 บาท แบ่งเป็น
ภาคเหนือและภาคตะวันตก
ทีมนักศึกษา 1 รางวัล: ทุนการศึกษา 80,000 บาท พร้อมโล่เกียรติบัตร
ทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานสำหรับสถาบันการศึกษา 1 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท
ภาคภาคกลางและภาคตะวันออก
ทีมนักศึกษา 1 รางวัล: ทุนการศึกษา 80,000 บาท พร้อมโล่เกียรติบัตร
ทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานสำหรับสถาบันการศึกษา 1 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท
ภาคอีสาน
ทีมนักศึกษา 1 รางวัล: ทุนการศึกษา 80,000 บาท พร้อมโล่เกียรติบัตร
ทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานสำหรับสถาบันการศึกษา 1 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท
ภาคใต้
ทีมนักศึกษา 1 รางวัล: ทุนการศึกษา 80,000 บาท พร้อมโล่เกียรติบัตร
ทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงานสำหรับสถาบันการศึกษา 1 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท
รางวัลชมเชย 8 ทุนรางวัล รวมมูลค่า 240,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่สนใจ สามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน โดยสมัครได้ 2 วิธี ได้แก่
สมัครและส่งโครงงานเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/gjhfcr5nCmkyfJjZ8
สมัครและส่งโครงงานเข้าร่วมโครงการผ่านทางไปรษณีย์โดยดาวน์โหลดใบสมัครและติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ทางเฟซบุ๊ก ฟอร์ด TVBurabha ทีวีบูรพา และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน – PDA ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารโครงงานสิ่งประดิษฐ์ได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 30 กันยายน 2565 ทางไปรษณีย์ที่ บริษัททีวีบูรพาจำกัดเลขที่ 246/8 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 วงเล็บมุมซอง (Ford+ Innovator Scholarship 2022) พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลสำรองมาที่อีเมล sasikun@tvburapha.com

การประกาศผลงานที่เข้ารอบ 13 ทีมสุดท้ายจะมีขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่ คุณศศิกันย์ ไตรเดช (กวาง) อีเมล sasikun@tvburapha.com หรือโทร. 064-4299-697