ฟอร์ด ประกาศรองรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20

By / 1 week ago / News / No Comments
ฟอร์ด ประกาศรองรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20

ฟอร์ด ประเทศไทย ประกาศรองรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20  ในรถยนต์ฟอร์ด เรนเจอร์ ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล 2.2 ลิตร ที่มีคุณลักษณะและคุณภาพตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน  เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกที่มีส่วนช่วยลดมลภาวะ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โดยเจ้าของรถฟอร์ด เรนเจอร์ เครื่องยนต์ดีเซล 2.2 ลิตร ที่มีสติ๊กเกอร์ B20 ติดอยู่บริเวณด้านในฝาถังน้ำมัน ของรถ  สามารถเปลี่ยนมาใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ได้โดยไม่จำเป็นต้องนำรถเข้าตรวจสภาพที่ศูนย์บริการ หรือเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันก่อนเริ่มใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20

สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ใช้รถยนต์ฟอร์ด เรนเจอร์ และฟอร์ด เวอเวอเรสต์ ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล 2.2 ลิตร และ 3.2 ลิตร  สามารถนำรถยนต์เข้าติดตั้งอุปกรณ์ชุดอะไหล่กรองน้ำมันเชื้อเพลิง B20  เพื่อให้เครื่องยนต์รองรับน้ำมันไบโอดีเซล B20 ได้เช่นเดียวกัน  โดยสามารถติดต่อศูนย์บริการฟอร์เพื่อขอติดตั้งอุปกรณ์ชุดอะไหล่กรองน้ำมันเชื้อเพลิง B20 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563  โดยสอบถามค่าบริการและเงื่อนไขการบริการเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการฟอร์ดทั่วประเทศ

นอกจากนี้รถยนต์ ฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ และ ฟอร์ด เอเวอเรสต์ ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตร ทั้งเทอร์โบเดี่ยว และเทอร์โบคู่ ก็รองรับน้ำมันไบโอดีเซล B20 ได้เช่นกัน

ทั้งนี้ เจ้าของรถฟอร์ดที่เปลี่ยนมาใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20  จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขรอบการเช็กระยะที่ฟอร์ดแนะนำ โดยต้องเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงรุ่นเฉพาะสำหรับน้ำมันไบโอดีเซล B20 โดยใช้อะไหล่แท้ฟอร์ด ในทุกรอบการเช็กระยะ โดยอ้างอิงจากรอบตามตารางเช็กระยะของรถยนต์แต่ละคันและต้องใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ที่มีลักษณะและคุณภาพตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานเท่านั้น

ลูกค้าฟอร์ดสามารถศึกษาข้อแนะนำในการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 สำหรับรถยนต์ฟอร์ดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ford.co.th/owner/B20compatibility/