มาสเตอร์ คาร์ เร้นเทิล มอบเงินสนับสนุน และทำความสะอาดบ่อเลี้ยงเต่า

By / 2 years ago / News / No Comments
มาสเตอร์ คาร์ เร้นเทิล มอบเงินสนับสนุน และทำความสะอาดบ่อเลี้ยงเต่า

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

บริษัท มาสเตอร์ คาร์ เร้นเทิล จำกัด โดย คุณวรัญญู เจริญวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ-ฝ่ายปฏิบัติการ นำทีมฝ่ายขาย (Corporate Fleet) จัดกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี พร้อมทำความสะอาดบ่อเลี้ยงเต่า และมอบเงินเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล โดยมี นาวาเอก พันตรี มะลิมาตย์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือให้การต้อนรับ