มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

By / 3 years ago / News / No Comments
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย  ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

สายงานขายและการตลาด

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงพร้อมปรับโครงสร้างองค์กรด้านงานขายภายในประเทศและด้านกลยุทธ์การตลาดโดยมีผลตั้งแต่วันที่1 เมษายน2564นี้เป็นต้นไป 

มิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทย มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรโดยมีเป้าหมายสูงสุดด้วยการมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทั้งนี้ผมยังมั่นใจว่าผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสทั้งสองท่านจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในด้านการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและด้านกลยุทธ์เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อแบรนด์มิตซูบิชิพร้อมทั้งยังช่วยเพิ่มการเติบโตในด้านยอดจำหน่ายภายในประเทศมร. เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัดกล่าว

เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายดังกล่าว นายสาโรจน์ มะอาจเลิศจึงได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส สายงานขายภายในประเทศ บริการหลังการขาย และการพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย เพื่อการขับเคลื่อนด้านงานขายบริการหลังการขายและการพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่ายพร้อมยกระดับบทบาทของสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยเพื่อสานต่อความมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะและความพร้อมของบุคลากร

พร้อมกันนี้มร. อาราตะ ทาคาฮาชิ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาวุโส สายงานกลยุทธ์การตลาดเพื่อกำกับดูแลรับผิดชอบงานด้านการวางแผนผลิตภัณฑ์การสื่อสารทางการตลาดและกลยุทธ์ดิจิทัลโดยก่อนหน้านี้มร. อาราตะดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริการหลังการขายซึ่งได้รับการแต่งตั้งและร่วมงานกับมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2561