ยามาฮ่ามอเตอร์ แต่งตั้ง นายพงศธร เอื้อมงคลชัย

By / 7 months ago / News / No Comments
ยามาฮ่ามอเตอร์ แต่งตั้ง นายพงศธร เอื้อมงคลชัย

ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร ไทยยามาฮ่ามอเตอร์

บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ประกาศแต่งตั้ง นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด แทน มร.ทัตสึยะ โนซากิ ที่ครบวาระในการดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2566 พร้อมรักษาการรองประธานกรรมการบริหาร อีกตำแหน่งด้วย

มร.โยชิฮิโระ ฮิดากะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เนื่องจาก มร.ทัตสึยะ โนซากิ  ประธานกรรมการบริหารคนปัจจุบันครบวาระการทำงานในปี พ.ศ. 2566 ทางบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น จึงมีมติแต่งตั้ง นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

สำหรับนายพงศธร เอื้อมงคลชัย ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ก่อนที่จะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง General Manager of Global Human Resources Development Division ที่ บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 2 ปี (2559-2561) จากนั้นจึงกลับมาดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ในปี พ.ศ.2561 และในปี พ.ศ.2562 ได้ขึ้นดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ก่อนที่จะเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป