ยามาฮ่าร่วมลงนามความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ

By / 3 months ago / News / No Comments
ยามาฮ่าร่วมลงนามความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ

พัฒนานักเรียนอาชีวะเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร มร.ฮิเดฮิโกะ ทาคากิ รองประธานกรรมการบริหาร นายอุกฤษณ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้า และการตลาด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุน และส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อผลิต และพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ระหว่างภาครัฐโดยกระทรวงศึกษาธิการ ยามาฮ่า และค่ายยานยนต์ 4 ล้อ และ 2 ล้อ

โดยพิธีลงนามในครั้งนี้จะเป็นการร่วมมือกันผลิต และพัฒนานักศึกษาอาชีวะ ให้มีศักยภาพในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย ด้วยยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนา ทั้งนี้ ยามาฮ่า และค่ายยานยนต์ 4 ล้อ และ 2 ล้อ จะร่วมให้การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนอาชีวศึกษาให้มีโอกาสในการเข้าฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจริง โดยนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาในระบบทวิภาคี จะเป็นช่างฝีมือ และช่างเทคนิคเต็มรูปแบบตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยจะมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือ และออกใบรับรองให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบ มีรายได้ระหว่างการเรียน และจบมีงานทำทันที (Learn to Earn) เพื่อความมั่นคงของชีวิตตามนโยบาย ”เรียนดี มีความสุข”