ยามาฮ่าสนับสนุนเงินพร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภค มูลค่า 4 แสนบาท

By / 3 months ago / News / No Comments
ยามาฮ่าสนับสนุนเงินพร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภค มูลค่า 4 แสนบาท

สมทบทุนช่วยเหลือเด็กแรกเกิด โรงพยาบาลอุ้มผาง  

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร นายพงศ์ธนัช วุฒิกีรติยาวงษ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย ภาคเหนือ และอีสาน นายจิรภัทร สายเพชร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด กลุ่มรถออโตเมติก และสนับสนุนการตลาด พร้อมทีมผู้บริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมกันมอบเงินจำนวน 300,000 บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของจำเป็นสำหรับแม่และเด็กทารกแรกเกิด จำนวน 100,000 บาท รวมมูลค่าในการสนับสนุนทั้งสิ้น 400,000 บาท โดยนายแพทย์ วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง พร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุ้มผางร่วมกันรับมอบ

โดยการสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือเด็กแรกเกิด ทารกในครรภ์ และผู้ป่วยเด็ก พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก ทาง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญ และการให้ความช่วยเหลือแม่ และเด็กทารกแรกเกิดในพื้นที่ชายขอบอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ที่ขาดแคลนเงินในการเข้ารับการรักษา หรือทำคลอด และขาดแคลนเงินในการซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับทารกแรกเกิด รวมถึงการช่วยเหลือเด็กทารกที่เจ็บป่วย ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทาง บริษัท ไทยยามาฮ่า ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง

โดยการสนับสนุนเงิน และสิ่งของอุปโภค บริโภค ในครั้งนี้มีขึ้น ณ โรงพยาบาลอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก เมื่อเร็วๆ นี้