“ลมหายใจไร้มลทิน” จับมือ “ดย.”

By / 2 years ago / News / No Comments
“ลมหายใจไร้มลทิน” จับมือ “ดย.”

ชวนเยาวชนเข้าประกวด ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 300,000 บาท

มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ร่วมกับ “กรมกิจการเด็กและเยาวชน” รณรงค์สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต ชวนเด็ก และเยาวชน ส่งผลงานประกวด 4 ประเภท ได้แก่ เรียงความ ร้องเพลง วาดภาพ และ VDO Clip ตั้งแต่วันนี้-31 ตุลาคม 2565

สุกานดา ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทินเปิดเผยว่า มูลนิธิฯ ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รณรงค์ปลูกฝังค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิฯ กว่า 25,000 คน และมีสถานศึกษาเครือข่ายกว่า 2,000 แห่ง ปีนี้จึงขอเชิญชวนเด็ก และเยาวชน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” และชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร โดยการประกวดแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

 1. ประกวดเรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ
  “ประเทศชาติรุ่งเรือง เพราะพลเมืองซื่อสัตย์สุจริต”
 2. ประกวดร้องเพลงประกอบดนตรี เพลง “คิดดี ทำดี” และเพลง
  “ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน”
 3. ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
  “น้ำคือลมหายใจเดียวกัน”
 4. ประกวด VDO Clip สะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ
  ซื่อสัตย์สุจริต “ชีวิตออนไลน์” Season 2
  เยาวชน และสถานศึกษาที่สนใจ
  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมพร้อมสมัคร
  ตั้งแต่วันนี้ถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565