ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า จัดกิจกรรม ‘ฉลองวันเด็กแห่งชาติ

By / 6 months ago / News / No Comments
ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า จัดกิจกรรม ‘ฉลองวันเด็กแห่งชาติ

ประจำปี 2567’  ร่วมส่งมอบความสุขให้กับเยาวชนไทย

ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า จัดกิจกรรม ‘ฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567’ ร่วมส่งมอบความสุขพร้อมปลูกจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยให้กับเยาวชนไทย ผ่านการเรียนรู้ป้ายเครื่องหมายต่างๆ จากการขี่จักรยานด้วยความสนุกและปลอดภัยในสวนการจราจรจำลอง นำโดย ดร.อารักษ์ พรประภา ประธาน บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด พร้อมด้วยคณะครูฝึกขับขี่ปลอดภัยจากไทยฮอนด้าและร้านผู้จำหน่ายฯ จัดขึ้น ณ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าแวะเยี่ยมชมบูธกิจกรรมและรับชมการสาธิตให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมงานอย่างใกล้ชิด