“สรยท.” จับมือ “ไทยฮอนด้า”

By / 2 years ago / News / No Comments
“สรยท.” จับมือ “ไทยฮอนด้า”

จัดอบรมขับขี่ปลอดภัย

สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) จัดกิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัยให้กับสมาชิกและครอบครัวของสมาชิก โดยมีสมาชิกสรยท.ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างคับคั่ง ทั้งชายและหญิง ผู้ที่เข้าอบรมการขับขี่ปลอดภัยในครั้งนี้มีทั้งผู้ที่เคยเข้าอบรมหลักสูตรขับขี่ปลอดภัยและไม่เคยอบรมขับขี่ปลอดภัย เพื่อมาทบทวนบทเรียน และเพิ่มทักษะในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย รวมถึงการคาดการเหตุการณ์อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น เพื่อผู้ขับขี่จะได้มีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ลดการเกิดอุบัติเหตุได้

สำหรับหลักสูตรอบรมขับขี่ปลอดภัย โดยศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ในหลักสูตรการเรียนการสอนผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะการขับขี่ปลอดภัย ดังนี้

  1. การจัดร่างกายในการขับขี่ที่ถูกต้อง
  2. การควบคุมคันเร่ง
  3. การใช้เบรกอย่างถูกวิธี
  4. การใช้สายตา
  5. การเข้าโค้งในลักษณะต่างๆ
  6. การซิกแซก
  7. การใช้เกียร์อย่างเหมาะสม
  8. การ Balance รถ
  9. การขึ้น-ลง รถอย่างถูกวิธี

ซึ่งทักษะเหล่านี้ ผู้ขับขี่รถต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ถ้าเรามีทักษะเหล่านี้อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ก็จะลดลง จากหนักกลายเป็นเบาหรือสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุรายแรงขึ้นได้ ยิ่งถ้าเกิดความชำนาญอาจช่วยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับตัวผู้ขับขี่และผู้อื่นได้

ทางสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) ขอขอบคุณ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด และศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมสมาคมฯ ในครั้งนี้