ฮอนด้า ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ รวมมูลค่า 1 ล้านบาท

By / 4 months ago / News / No Comments
ฮอนด้า ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ รวมมูลค่า 1 ล้านบาท

จากกิจกรรมวิ่งการกุศล “Honda Run 2024” ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปราจีนบุรี

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นรักษาสมดุลทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือสังคมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่สังคมต้องการให้ดำรงอยู่ตลอดไป ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ อาทิ เครื่องผ่าตัดชิ้นเนื้อ เครื่องผลิตออกซิเจน รถเข็นวีลแชร์ เตียงนอนสำหรับผู้ป่วย ฯลฯ รวมมูลค่า 1,000,000บาท จากกิจกรรมวิ่งการกุศล “Honda Run 2024” ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินงานอยู่ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง

สำหรับ Honda Run 2024” เป็นกิจกรรมวิ่งการกุศลที่ฮอนด้าจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นครั้งที่ 4 ในการร่วมพลังของชาวฮอนด้า ทั้งพนักงานและครอบครัว ตัวแทนผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า
ใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและใกล้เคียง พร้อมทั้งตัวแทนสื่อมวลชน กว่า 2,000 คน ร่วมวิ่งการกุศล
บนเส้นทางสายประวัติศาสตร์ในเมืองพระนครศรีอยุธยา ใน 2 ระยะทางการวิ่ง ได้แก่ 5 กิโลเมตร และ
10 กิโลเมตร โดยนับตั้งแต่ปี 2562 ฮอนด้าได้ระดมทุนมอบรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรม “Honda Run” เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง รวมจำนวน 4,000,000 บาท

ฮอนด้ายังคงเดินหน้าเคียงข้างสังคมไทย ในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปัน
เพื่อขับเคลื่อนสิ่งดี ๆ สู่สังคมต่อไป