ฮีโร่รถบรรทุก 300 คน ผ่านการอบรมเสริมทักษะการขับขี่

By / 2 years ago / News / No Comments
ฮีโร่รถบรรทุก 300 คน ผ่านการอบรมเสริมทักษะการขับขี่

ในโครงการ ฮีโร่รถบรรทุกอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัย กับเชลล์ ริมูล่า

อาชีพขับรถบรรทุก นับเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศมาตลอด ดังนั้น การส่งเสริมทักษะการขับรถเพื่อความปลอดภัยให้กับผู้ขับรถบรรทุก จึงเป็นสิ่งที่เชลล์ให้ความสำคัญและส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จึงได้ริเริ่มและสานต่อโครงการ “ฮีโร่รถบรรทุกอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัย กับเชลล์ ริมูล่า” ปีที่ 3 ให้ผู้ขับรถบรรทุกสามารถปฏิบัติภารกิจได้ไกลขึ้นและมั่นใจยิ่งกว่าเดิม โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับทักษะของผู้ขับรถบรรทุกที่มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 2 ให้เป็นประเภทที่ 3ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะสู่ระดับมาตรฐานสากล ซึ่งฮีโร่รถบรรทุกเหล่านี้สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม ไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจและเติบโตในสายอาชีพ ต่อยอดรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น

โครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานภายใต้กลยุทธ์ ‘Powering Progress’ ของเชลล์ ที่หนึ่งในเป้าหมายหลักคือ Powering Lives หรือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคมให้ดีขึ้น  สำหรับปีนี้ มีฮีโร่รถบรรทุกกว่า 100 คน เข้าร่วมเรียนรู้และผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มข้นทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ที่โรงเรียนสอนขับรถทักษะพิพัฒน์ ซึ่งเป็นสถาบันที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง และอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท เอสซีจีโลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด โดยตลอดทั้งสามปี มีผู้เข้ารับการอบรมแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า 300 คน

ในฐานะหนึ่งในผู้นำธุรกิจพลังงานและน้ำมันหล่อลื่นระดับโลก เชลล์จะยังคงยืนหยัดเคียงข้างผู้ขับขี่รถบรรทุกซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของภาคโลจิสติกส์และการขนส่ง พร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงสำหรับรถบรรทุกหนักโดยเฉพาะ อย่างยิ่ง เชลล์ ริมูล่า R4 พลัส สูตรใหม่ ที่มาพร้อมกับ 3 พลังปกป้อง ลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ ลดการกัดกร่อน ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาด เพื่อรักษาสมรรถนะเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งเสริมการปฏิบัติภารกิจของฮีโร่รถบรรทุกอย่างครอบคลุม