เชฟรอน ประกาศแต่งตั้ง สันติศักดิ์ ไทยพัฒน์

By / 6 months ago / News / No Comments
เชฟรอน ประกาศแต่งตั้ง สันติศักดิ์ ไทยพัฒน์

เป็นประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่คนใหม่

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นคาลเท็กซ์ ฮาโวลีน และเดโล่ ประกาศแต่งตั้ง นายสันติศักดิ์ ไทยพัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

นายสันติศักดิ์ ไทยพัฒน์ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเคมี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายสันติศักดิ์ มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมน้ำมันมากว่า 30 ปี โดยเริ่มทำงานครั้งแรกกับกลุ่มบริษัทเชฟรอน เมื่อปี พ.ศ. 2536 ในตำแหน่งวิศวกรฝ่ายผลิต และขยายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในสายงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งได้รับมอบหมายให้ไปดำรงตำแหน่งที่สำนักงานในประเทศสิงคโปร์และประเทศเบลเยียม โดยก่อนที่จะมารับตำแหน่ง ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ นายสันติศักดิ์ ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด