“เดอะตุ้ย” วชิระ เรืองมาลัย นั่งนายก สรยท.ควบสมัยที่สอง

By / 2 years ago / News / No Comments
“เดอะตุ้ย” วชิระ เรืองมาลัย นั่งนายก สรยท.ควบสมัยที่สอง

ประกาศนโยบายเพิ่มสวัสดิการสมาชิก พร้อมจับมือภาครัฐและเอกชนยกกิจกรรมหลักสู่สากล

“เดอะตุ้ย” วชิระ เรืองมาลัย นั่งนายก สรยท.ควบสมัยที่สอง ประกาศนโยบายเติมเต็มสิทธิประโยชน์สูงสุดให้แก่สมาชิกและครอบครัว ทั้งด้านการศึกษา และสาธารณสุข เดินหน้าสานพันธมิตรสู่องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน ยกระดับมาตรฐานกิจกรรมหลักสู่สากล หลังสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปีพร้อมเลือกตั้งนายกฯและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ประจำปี 2565-2567 จัดงานใหญ่ฉลองเปิดตัวทีมบริหารใหม่ พร้อมขอบคุณผู้สนับสนุนภายใต้คอนเซ็ปต์ TAJA Independent Day วันประกาศอิสระภาพหลังผลักโควิท-19 เป็นโรคประจำถิ่น พร้อมประกวดร้องเพลง “TAJA ไมค์ทองคำ” ค่ายรถยนต์ จักรยานยนต์ และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องตบเท้าเข้าร่วมงานล้นหลาม

นายวชิระ เรืองมาลัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) หรือ (Thailand Automotive Journalists Association : TAJA) เปิดเผยว่า หลังจากจากได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) อีกครั้งเป็นสมัยที่ 2 ต่อเนื่อง ทีมงานคณะกรรมการบริหารได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานสมาคมฯ เน้นเติมเต็มสิทธิประโยชน์สูงสุดให้แก่สมาชิก และครอบครัว ทั้งด้านการศึกษา และสาธารณสุข รุกเพิ่มขยายพันธมิตรสู่องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน ยกระดับมาตรฐานกิจกรรมหลักให้เป็นสากลมากขึ้น ทั้งงานด้านสังคม และงานด้านวิชาการ พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของสมาชิกให้มีมาตรฐานทั้งด้านงานข่าวสารประชาสัมพันธ์ และความเชี่ยวชาญพิเศษเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ นอกจากนี้ยังจะช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมยานยนต์ได้เจริญก้าวหน้าเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

“การได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้มารับตำแหน่งนายกสามาคมฯ สมัยแรกไม่กี่เดือนก็เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่คณะกรรมการชุดก่อนหน้านี้ขยับทำกิจกรรมส่วนรวมได้ยาก โดยการได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้มารับตำแหน่งนายกฯ ในสมัยนี้ และสถานการ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายคงจะสามารถวางแผนงานด้านกิจกรรมต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับสมาชิกและอุตสาหกรรมยานยนต์ และประเทศได้คล่องตัวยิ่งขึ้น” นายวชิระ กล่าว

นายวชิระ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนโยบายใหม่แล้ว ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการชุดใหม่นี้ เรายังสานต่อนโยบายที่ดีของคณะกรรมการชุดเก่า พร้อมมีความมุ่งมั่นผลักดันนำชื่อเสียงสมาคมฯ ให้ขจรไกลในวงกว้าง ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรสู่ภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน เดินหน้ายกระดับทักษะวิชาชีพ และสวัสดิการให้กับสมาชิกให้มีความมั่นใจด้วยพลังของทีมงานบริหารคุณภาพ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากิจกรรมต่างๆ ที่สมาคมฯ จัดขึ้นได้รับความสนใจ และได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในทุกกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์มาโดยตลอด

“สำหรับสิ่งที่อยากทำให้เกิดเป็นรูปธรรมในการทำหน้าที่ของนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการชุดใหม่วาระปี 2565-2567 มุ่งมั่นสานงานเก่า และสร้างสรรค์งานใหม่ให้ชัดเจน เดินหน้าการเชื่อมโยงเครือข่ายของสมาคมฯ และเผยแพร่ชื่อเสียงองค์กรออกไปสู่สังคมในวงกว้างนอกเหนือขอบข่ายของแวดวงสื่อสารมวลชนและอุตสาหกรรมธุรกิจยานยนต์ เช่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน, ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท.), กระทรวงอุตสาหกรรม, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), กรมการขนส่งทางบก (ขส.ทบ.), ทหาร, ตำรวจ, ภาคเอกชนในธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรม องค์กรอิสระต่างๆ รวมถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ที่เข้ามามีบทบาทในกีฬามอเตอร์สปอร์ตมากขึ้นในปัจจุบัน เป็นต้น” นายวชิระ กล่าวในที่สุด

อนึ่ง คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) ประจำปี พ.ศ. 2565-2567 ที่มาจากการเลือกตั้ง ประกอบด้วย นายวชิระ เรืองมาลัย, นางสาวนุสรา เงินเจริญ, นายไชยรัตน์ ไพศาลธนจิตร, นายพิสิษฐ ภาระก้านตรง, นายกันต์ เย็นสบาย, นายประกาศิต ปริญญาชัยศักดิ์, นายธีระโชติ คงทน, นายจีระศักดิ์ สุวรรณพืช, นายปฐพี ชูมณี และนางสาวรัชดา ศิริบรรณพิทักษ์

และแต่งตั้งเพิ่มเติมได้แก่ นายสุรศักดิ์ จรินทร์ทอง, นายสุรมิส เจริญงาม และนายพุฒิพัฒน์ สุริยะธัญสิริ รวมทั้งสิ้น 13 ท่าน

คณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.)
ประจำปี 2565-2567

 1. นายวชิระ เรืองมาลัย นายกสมาคมฯ
 2. นายสุรศักดิ์ จรินทร์ทอง อุปนายก คนที่ 1
 3. นายสุรมิส เจริญงาม อุปนายก คนที่ 2
 4. นางสาวนุสรา เงินเจริญ กรรมการบริหารและเลขานุการ
 5. นายไชยรัตน์ ไพศาลธนจิตร กรรมการบริหารและเหรัญญิก
 6. นายพิสิษฐ ภาระก้านตรง กรรมการบริหาร
 7. นายกันต์ เย็นสบาย กรรมการบริหาร
 8. นายพุฒิพัฒน์ สุริยะธัญสิริ กรรมการบริหาร
 9. นายประกาศิต ปริญญาชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร
 10. นายธีระโชติ คงทน กรรมการบริหาร
 11. นายจีระศักดิ์ สุวรรณพืช กรรมการบริหาร
 12. นายปฐพี ชูมณี กรรมการบริหาร
 13. นางสาวรัชดา ศิริบรรณพิทักษ์ กรรมการบริหาร