“เบส ออโต้ เซลส์” คว้าแชมป์ “สุดยอดช่าง MG” กวาด 14 รางวัล ใน MG SKILL CONTEST 2020

By / 2 weeks ago / News / No Comments
“เบส ออโต้ เซลส์” คว้าแชมป์ “สุดยอดช่าง MG” กวาด 14 รางวัล ใน MG SKILL CONTEST 2020

เบสออโต้เซลส์คว้าตำแหน่งแชมป์ทักษะฝีมือช่างเทคนิค MG กวาด 14 รางวัลทั้งงานขายและเซอร์วิสในการแข่งขัน MG SKILL CONTEST 2020 ชูจุดยืนยกระดับคุณภาพบุคลากรสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า MG

เมื่อเร็วๆ นายณัฏฐวุฒิตั้งคารวคุณประธานบริษัทเบสออโต้เซลส์จำกัด ในเครือบริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ MG อย่างเป็นทางการ รับมอบรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลอื่นๆ ด้านการขายและบริการหลังการขาย รวมทั้งสิ้น 14 รางวัล ในการแข่งขันทักษะฝีมือด้านการขายและด้านบริการหลังการขาย (MG SKILL CONTEST 2020) ที่จัดขึ้นโดย บริษัท เอ็มจี เซลล์ (ประเทศไทย)  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายจางไห่โปประธานบริษัทเอสเอไอซีมอเตอร์ซีพีจำกัดและบริษัทเอ็มจีเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นประธานในการมอบรางวัลดังกล่าว ณ ศูนย์ฝึกอบรม MG บนถนนอ่อนนุช 

นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณกล่าวว่า “สำหรับการได้รับรางวัล MG SKILL CONTEST 2020 ในครั้งนี้ ทาง เบส ออโต้ เซลส์ รู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่บุคลากรของเรา สามารถคว้ารางวัลต่างๆ มากถึง 14 รางวัล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางและนโยบายของ “เบส ออโต้ เซลส์” ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้วยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพด้านบริการให้เป็นตามมาตรฐานที่บริษัทแม่กำหนด เพื่อรองรับความต้องการสูงสุดของลูกค้าคนสำคัญ

งานด้านบริการหลังการขาย ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจการจำหน่ายรถยนต์ เราจึงเน้นการส่งมอบประสบการณ์และการบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ และการให้บริการแบบมืออาชีพ ซึ่งการได้รับรางวัลในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า “เบส ออโต้ เซลส์” มีบุคลากรที่มีคุณภาพ ดีที่สุด และเก่งที่สุด โดยเฉพาะช่างเทคนิค ที่สามารถวิเคราะห์และบำรุงรักษารถยนต์ให้แก่ลูกค้า MG ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ” 

นายคณิตชัยบริพันธ์กรรมการผู้จัดการบริษัทเบสออโต้เซลส์จำกัด ในเครือบริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ MG อย่างเป็นทางการ เปิดเผยว่า “การแข่งขัน MG SKILL CONTENT 2020 เป็นกิจกรรมที่ “เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย)” จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะการบริการให้เป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานของ MG และเพื่อสนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานในส่วนบริการลูกค้า  ทั้งส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านบริการ ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

ในส่วนของเบสออโต้เซลส์การแข่งขันในปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโดยตัวแทนของเราในสาขาต่างๆได้รับรางวัลทั้งด้านการขายและบริการหลังการขายรวมทั้งสิ้น 14 รางวัลนับเป็นการทุ่มเทแรงกายและแรงใจของทีมงานทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะความรู้และความสามารถอันก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพ” 

อนึ่ง MG SKILL CONTEST 2020 เป็นการแข่งขันทักษะฝีมืองานบริการด้านการขายและด้านบริการหลังการขายแบ่งออกเป็นด้านการขาย 1 ส่วนและด้านบริการหลังการขาย 5 ส่วนได้แก่ช่างเทคนิค, ที่ปรึกษาการบริการ, เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่อะไหล่และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพรวมเป็น 6 ส่วนโดยคัดเลือกตัวแทนจากผู้จัดจำหน่าย MG จำนวน 130 แห่งทั่วประเทศผ่านการทดสอบทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

สำหรับตัวแทนที่มีคะแนนตั้งแต่ 70% ขึ้นไปจะได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบระดับภูมิภาคจากนั้นทำการคัดเลือกตัวแทนที่มีคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรกในแต่ละประเภทเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศโดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้พร้อมได้รับเงินรางวัลสูงสุด 30,000 บาท, ถ้วยเกียรติยศ, ใบประกาศนียบัตรและเข็มกลัดเกียรติยศเฉพาะรางวัลชนะเลิศผู้จัดจำหน่ายที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันจะได้รับถ้วยเกียรติยศเช่นเดียวกัน