เรนาสโซ มอเตอร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

By / 7 months ago / News / No Comments
เรนาสโซ มอเตอร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา

บริษัท เรนาสโซ มอเตอร์ จำกัด ในเครือ ชาริช โฮลดิ้ง นำโดย ประทีป สังวาลย์ ตัวแทนผู้บริหาร ร่วมกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา ในการส่งเสริมให้นักศึกษาประกอบอาชีพและมีรายได้ โดยได้พัฒนาเรียนรู้ทักษะวิชาชีพจากประสบการณ์ตรง ซึ่งนับเป็นความร่วมมือกันครั้งแรก ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เมื่อวานนี้