เอช เซม สุดปลื้ม

By / 5 months ago / News / No Comments
เอช เซม สุดปลื้ม

รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2566 

คุณมัญชรี สงเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด (ภาพซ้าย) และคุณรัตชนก หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอช เซม เทรดดิ้ง            คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับโล่รางวัลและหนังสือรับรองธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐานธรรมา     ภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2566 จาก นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งมอบให้กับบริษัทฯ ที่มีการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งด้านนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า และที่สำคัญไม่มุ่งแต่จะแสวงหาผลกำไรเพียงอย่างเดียว ณ ห้องพีโอนี่ ชั้น 6 อาคารล็อบบี้ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา