เอ็มจีเดินหน้าโครงการ Together for Better Thailand

By / 1 year ago / News / No Comments
เอ็มจีเดินหน้าโครงการ Together for Better Thailand

ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

บริษัทเอสเอไอซีมอเตอร์ซีพีจำกัดและบริษัทเอ็มจีเซลส์                   (ประเทศไทย) จำกัดผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทยสานต่อโครงการ Together for Better Thailand ส่งมอบความห่วงใยจากใจสู่พี่น้องชาวไทย ร่วมช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ทั่วประเทศ 

สำหรับ Together for Better Thailand โครงการเพื่อสังคมของ เอ็มจี ที่ได้ริเริ่มในปี 2562 และดำเนินการ          มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายในการช่วยเหลือคนไทยให้สามารถก้าวข้ามผ่านทุกวิกฤติและภัยพิบัติต่างๆ ล่าสุด จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด เอ็มจี รับรู้ถึงความสูญเสีย เดือดร้อนของประชาชนคนไทย              จึงเร่งส่งมอบความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ต่างๆ ผ่านหลากหลายช่องทาง เพื่อกระจายความช่วยเหลือไปสู่พื้นที่ประสบภัย ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิ หน่วยงานทั้งภาครัฐอย่าง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร                  เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ด้วยการส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการยังชีพ รวมถึงการอำนวย                 ความสะดวกด้านยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางลงพื้นที่เพื่อใช้สัญจร แจกจ่ายสิ่งของในพื้นที่ประสบภัย            หลายพื้นที่ที่จำเป็นต้องใช้รถกระบะยกสูงอย่าง MG EXTENDER ต่อเนื่องด้วยการผสานความร่วมมือกับ มูลนิธิร่วมกตัญญู ลงพื้นที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่หลายหมู่บ้านยังคงมีระดับน้ำยังท่วมสูง และบ้านเรือนได้รับความเสียหาย โดยได้ระดมกำลังจากทั้งพนักงาน และผู้แทนจำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในพื้นที่อย่าง M2 MotorSport เสริมทัพด้วยตัวแทนสื่อมวลชนลำเลียงถุงยังชีพ ทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัดอุบลราชธานี ในรูปแบบ “คาราวาน เอ็มจี” ร่วมภารกิจบรรจุถุงยังชีพ ลงพื้นที่แจกจ่าย ส่งมอบกำลังใจ               เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตให้กับผู้ประสบอุทกภัย       

นายพงษ์ศักดิ์เลิศฤดีวัฒนวงศ์รองกรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็มจีเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดกล่าวถึง             การลงพื้นที่เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอวารินชำราบเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาว่า “เราสามารถส่งมอบถุงยังชีพ และสิ่งของจำเป็นอื่นๆให้ถึงมือชาวบ้านทั้งที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว             และตามบ้านเรือน รวมทั้งสิ้น 10 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนหาดสวนสุข (เตาอิฐ) ชุมชนหาดสวนสุข 1 ชุมชนหาดสวนยา ชุมชนท่าบ้งมั่ง ชุมชนเกตุแก้ว ชุมชนคูยาง ชุมชนท่ากอไผ่ ชุมชนดอนงิ้ว ชุมชนหาดคูเดื่อ และชุมชนท่ากกแห่ พร้อมร่วมพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ ส่งต่อกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย โดยมุ่งหวังให้สถานการณ์คลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ววัน ในส่วนของแผนงานโครงการเพื่อสังคม Together for Better Thailand                   ในระยะถัดไปนั้น เอ็มจี ได้เตรียมความพร้อมเพื่อจะเดินหน้าช่วยเหลือคนไทยให้สามารถผ่านพ้นทุกวิกฤติ และภัยพิบัติไปด้วยกันต่อไป”