โตโยต้าการจัดการแข่งขัน “ทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า”

By / 2 years ago / News / No Comments
โตโยต้าการจัดการแข่งขัน “ทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า”

เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรทางด้านการบริการของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ

 โตโยต้าการจัดการแข่งขัน “ทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า” มีวัตุประสงค์ ให้มีความพร้อมในการให้บริการลูกค้า ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านพฤติกรรม ความต้องการของลูกค้า และเทคโนโลยี    ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรด้านธุรกิจของโตโยต้า ในปีนี้มีการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ โดยเริ่มที่ประเภทช่างเทคนิค ซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน และ ระดับสูง เพื่อให้เกิดเส้นทางการพัฒนาทักษะอย่างเป็นระบบ อีกทั้งสร้างแรงจูงใจ โดยเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้สูงสุดถึง 6 คน ต่อผู้แทนจำหน่าย รวมถึงสร้างบรรยากาศการแข่งขันให้ตื่นเต้นสนุกสนานมากขึ้น  

ผู้ชนะการแข่งขัน“ทักษะการบริการลูกค้าโตโยต้า” ครั้งที่ 44

ประเภท ช่างเทคนิคระดับพื้นฐาน 

  • รางวัลชนะเลิศ                นายอดุลย์กฤษฎิ์  ฉัตรานันท์        จาก บริษัท โตโยต้าพะเยา (1994)
  • รองชนะเลิศอันดับ 1          นายธนากร  อยู่สมุทร                  จาก บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น
  • รองชนะเลิศอันดับ 2          นายศิริชัย  กมลาไสย                  จาก บริษัท โตโยต้า ขอนแก่น

ประเภท ช่างเทคนิคระดับสูง

  • รางวัลชนะเลิศ                    นายอนุวัฒน์  ฝั้นเลิด                  จาก บริษัทโตโยต้า พนมรุ้ง
  • รองชนะเลิศอันดับ 1          นายณัฐพงศ์  คล้ายมณี              จาก บริษัทโตโยต้า นนทบุรี
  • รองชนะเลิศอันดับ 2          นายอภิวัฒน์  พงษ์วร                  จาก บริษัทโตโยต้า เภตรา

การแข่งขันทักษะการบริการลูกค้านี้ นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองของพนักงานที่มอบบริการให้กับลูกค้าโดยตรง เพื่อให้เราสามารถส่งต่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด พร้อมสร้างความสุขให้กับลูกค้าของเรา ตลอดอายุการใช้งานรถโตโยต้า