โตโยต้าจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน นักศึกษา

By / 1 month ago / News / No Comments
โตโยต้าจัดการแข่งขันทักษะนักเรียน นักศึกษา

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ T-TEP โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า จัดการแข่งขันทักษะนักเรียน นักศึกษา โครงการความร่วมมือทางวิชาการ T-TEP ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการ Toyota Technical Education Program หรือ T-TEP ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเริ่มดำเนินการในสาขาช่างเทคนิคใน พ.ศ.  2533 และได้ขยายเพิ่มไปยังสาขาช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ใน พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาช่างยนต์และหลักสูตรช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์  ภายใต้วิทยาลัยในโครงการ ทั้งสิ้น 19 วิทยาลัย ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ด้านผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ T-TEP ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด  นับเป็นหนึ่งในโครงการหลักที่ถ่ายทอดความรู้ และสามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะความรู้ด้านยานยนต์ เข้าสู่ภาคแรงงานได้แล้วกว่า 2,000 คน

โดยแข่งขันทักษะนักเรียน นักศึกษา ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ T-TEP ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้

อันดับที่ประเภทช่างเทคนิคประเภทช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ประเภทช่างซ่อมสีรถยนต์
1วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่วิทยาลัยเทคนิคสงขลาวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
2วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานีวิทยาลัยเทคนิคชุมพร
3วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาวิทยาลัยเทคนิคนครโคราชวิทยาลัยเทคนิคสงขลา