โตโยต้าเข้าร่วมพิธีส่งมอบผู้ผ่านการฝึกอบรมในสาขาช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

By / 1 month ago / News / No Comments
โตโยต้าเข้าร่วมพิธีส่งมอบผู้ผ่านการฝึกอบรมในสาขาช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตรช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ โดยมี นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ภายใต้โครงการ Toyota Technical Education Program (T-TEP)

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้เริ่มสนับสนุนการฝึกอบรมในหลักสูตร ช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ตั้งแต่ปี 2550 ระยะเวลาการฝึก 120ชั่วโมง มุ่งเน้นให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีงานทำ ภายใต้การการันตีคุณภาพโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งโตโยต้าร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานีและบริษัทในเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องกับงานช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ได้ให้การสนับสนุนวัสดุฝึก อุปกรณ์ วิทยากร รวมถึงสอบรับรองมาตรฐาน โดยรับเข้าทำงานกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า 5 แห่ง รวมจำนวน 29 คน ดังนี้

        1) บริษัท โตโยต้าพัทยา (1998) จำกัด                                

        2) บริษัท โตโยต้าจันทบุรี (1972) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 

        3) บริษัท โตโยต้าปราจีนบุรี (1993) ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด 

        4) บริษัท โตโยต้าเพิร์ล ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด    

      5) บริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด  

โตโยต้า มีความแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่

“เป็นผู้นำพาการขับเคลื่อนยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสุขของผู้คน และความยั่งยืนของสังคม”