โตโยต้า ถนนสีขาว รณรงค์ลดการใช้ความเร็วในการขับขี่ เสริมสร้างความสุข

By / 7 months ago / Promotion / No Comments
โตโยต้า ถนนสีขาว รณรงค์ลดการใช้ความเร็วในการขับขี่ เสริมสร้างความสุข

ให้ถนนทุกสายเป็นถนนสีขาว ปลอดอุบัติเหตุ ในเทศกาลปีใหม่ 2567

โครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รณรงค์ลดใช้ความเร็วในการขับขี่ เพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ผ่านการจำลองสภาพรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุจากความเร็ว ภายใต้ข้อความสื่อสาร “ยิ่งเร็ว.. ยิ่งสูญเสียเร็ว” เน้นย้ำเรื่องของ “ความเร็ว” ซึ่งถือเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย พร้อมส่งมอบความมั่นใจ ก่อนการเดินทางให้กับผู้ใช้รถยนต์โตโยต้า ด้วยการให้บริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์ฟรี 24 รายการ ที่ศูนย์บริการ ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2567

โตโยต้า มีความตั้งใจในการรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน โดยเน้นย้ำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงเรื่อง “ความเร็ว” ด้วยการขับขี่โดยใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงร่วมแบ่งปันวินัย และน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทาง เพื่อช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ในปีนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมการสื่อสารรูปแบบใหม่ ผ่านการจำลองสภาพรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุจากความเร็ว ใน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานครชลบุรี ฉะเชิงเทรา และขอนแก่น พร้อมข้อความสื่อสาร “ยิ่งเร็ว.. ยิ่งสูญเสียเร็ว” ในระหว่างวันที่ 16-22 ธันวาคม 2566 เพื่อตอกย้ำ และสร้างการตระหนักถึงผลลัพธ์จากการขับรถเร็วก่อนการเดินทางท่องเที่ยวในเทศกาลปีใหม่

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้การเดินทางท่องเที่ยว เป็นไปอย่างปลอดภัยตลอดเส้นทาง บริษัทฯ พร้อมด้วยผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ จึงจัดให้มีบริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์ฟรี 24 รายการ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรถยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถนำรถยนต์ไปตรวจเช็กได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2567 โดยมีรายการตรวจเช็ก 24 รายการ ดังนี้

1. ตรวจเสียงเครื่องยนต์ขณะสตาร์ต

2. ที่ปัดน้ำฝน/น้ำล้างกระจก

3. ยางกันฝุ่นเพลาขับ

4. ลูกปืนล้อ

5. ลูกหมากปีกนก

6. สภาพยางรถยนต์

7. สายพานต่าง ๆ

8. ไส้กรองอากาศเครื่องยนต์

9. รอยรั่วและความผิดปกติของท่อทางน้ำ

10. รอยรั่วและความผิดปกติของพวงมาลัยพาวเวอร์

11. รอยรั่วและความผิดปกติของหม้อน้ำ

12. รอยรั่วและความผิดปกติของเกียร์

13. รอยรั่วและความผิดปกติของเครื่องยนต์

14. ระบบฟรีแป้นเหยียบ/คลัตช์/เบรกมือ

15. ระบบไฟส่องสว่าง/แตร

16. ระบบเครื่องปรับอากาศ พัดลม และน้ำยา

17. ระดับน้ำมันพาวเวอร์

18. ระดับน้ำมันเกียร์

19. ระดับน้ำมันเครื่อง

20. ระดับน้ำมันเบรก

21. ระดับน้ำในถังสำรอง/ระดับน้ำยาหล่อเย็น

22. เข็มขัดนิรภัย

23. แบตเตอรี่/ระดับน้ำกลั่น

24. โช้กอัพหน้าหลัง

> ระดับน้ำมันเฟืองท้าย (เพิ่มเติม เฉพาะรถที่มีอุปกรณ์ดังกล่าว)

> ระดับน้ำมันทรานเฟอร์ (เพิ่มเติม เฉพาะรถที่มีอุปกรณ์ดังกล่าว)

โตโยต้า มุ่งมั่นรณรงค์และขับเคลื่อนให้เกิดสังคมแห่งความปลอดภัยในการเดินทาง อันจะนำมา
ซึ่งการเติมเต็ม และผลักดันสังคมไทยให้เข้าใกล้ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals) ต่อไป และขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ “ร่วมสร้างสังคมคนขับรถดี” ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ผ่านการขับขี่ตามความเร็วที่กฎหมายกำหนด ปฏิบัติตามกฎจราจร มีวินัย และน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทาง เพื่อขับเคลื่อนความสุข และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้แก่คนไทยทุกคนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567