โตโยต้า รับรางวัลเกียรติยศ 20 ปีซ้อน

By / 2 years ago / News / No Comments
โตโยต้า รับรางวัลเกียรติยศ 20 ปีซ้อน

สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย และ ดร.ปิยรัชต์ สมาทา ประธานสหภาพแรงงานโตโยต้า ร่วมรับมอบรางวัลเกียรติยศสูงสุดยิ่งสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศเป็นปีที่ 20 ติดต่อกัน (พ.ศ.2546-2565) จาก นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกระทรวงเเรงงาน ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงาน มอบรางวัลเกียรติยศให้กับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในฐานะ “บริษัทเอกชนที่มีการบริหารจัดการทางด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานดีเด่น” จากความพยายามในการสร้างเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ หรือระบบความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และการจัดสวัสดิการแรงงานที่ได้มาตรฐานในสถานประกอบกิจการ

นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยภายหลังรับรางวัลว่า “โตโยต้ายึดถือหลักแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจ และเคารพซึ่งกันและกันหรือ Mutual Trust and Respect เป็นหลักสำคัญในการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ ภายใต้หลักการนี้นำมาสู่ความพยายามในการเสริมสร้าง และพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานให้กับพนักงานอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดขวัญ และกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ ซึ่งเป็นสิ่งที่เรายึดถือ และปฏิบัติอย่างจริงจังต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา”

“โตโยต้า รู้สึกได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในโอกาสครบรอบ 60 ปี ในการดำเนินงานของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และครบรอบ 40 ปี ของการก่อตั้งสหภาพแรงงานโตโยต้า เราจะมุ่งมั่นรักษามาตรฐานระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ รวมทั้งดูแลพนักงาน พร้อมก้าวสู่ยุคใหม่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป” นายสุรภูมิ กล่าวด้วยความภาคภูมิใจ