โอกาสดีสำหรับสายงานอาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

By / 1 year ago / News / No Comments
โอกาสดีสำหรับสายงานอาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

เปิดรับนักศึกษาใหม่ พร้อมโอกาสร่วมงานกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2566 ภาตใต้หลักสูตรอาชีวศึกษาร่วมกับหลักสูตรการอบรมตามมาตรฐาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น อนาคตเมื่อจบการศึกษา จะได้รับโอกาสเป็นช่างเทคนิค ผู้บริหารงานบริการ หรือพนักงานอะไหล่ในศูนย์บริการโตโยต้า รวมทั้งศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโครงการความร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านยานยนต์ รวมทั้งโอกาสทำงานในบริษัทชั้นนำด้านยานยนต์
เปิดรับสมัคร 3 สาขางาน
1.สาขางานเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ

2.สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์
3.สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.จบการศึกษา ระดับ ปวช. ม.6 หรือเทียบเท่าทุกสาขา
2.เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
086-323-7683  อ.ทวีศักดิ์ ประนอมมิตร
086-323-7684  อ.วัชรีภรณ์ พงษ์ไชย
สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ www.toyotacollege.ac.th
ตั้งแต่วันนี้ถึง 9 มิถุนายน 2566