ไทยยามาฮ่าฉลอง 60 ปี ร่วมมือสมาคมอาชีวศึกษาเอกชนฯ

By / 4 months ago / News / No Comments
ไทยยามาฮ่าฉลอง 60 ปี ร่วมมือสมาคมอาชีวศึกษาเอกชนฯ

ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา พร้อมส่งมอบเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์เพื่อการศึกษา มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายรถจักรยานยนต์คุณภาพระดับโลก ร่วมลงนามประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการในการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนแก่สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความยั่งยืนภาคการศึกษาร่วมกับสมาคมฯ พร้อมทั้งการเดินหน้าสนับสนุนเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ออโตเมติกขนาด 300 ซีซี เพื่อการศึกษาจำนวน 135 เครื่อง

สำหรับการลงนามความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ ประกอบด้วยความร่วมมือทางด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาดังนี้

1.สนับสนุนการเปิดศูนย์อบรมเทคนิคยามาฮ่าขึ้นในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น 18 แห่งในระยะเวลา 3 ปี

2.สนับสนุนเดินหน้าในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชารถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

3.สนับสนุนการอบรมพัฒนาการเรียนการสอนเทคนิคเครื่องยนต์ และเทคโนโลยีของรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ให้แก่คณะอาจารย์ในสมาคมฯ และนักศึกษา

4.สนับสนุนความรู้ และพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพกีฬามอเตอร์สปอร์ต พร้อมจัดการแข่งขัน YAMAHA MOTO CHALLENGE เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านของกีฬามอเตอร์สปอร์ต

5.สนับสนุนการจัดอบรมหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยให้แก่นักศึกษาภายใต้สังกัดของสมาคมฯ เพื่อเพิ่มวินัย และการขับขี่ที่ปลอดภัยเคารพกฎจราจรบนท้องถนน

ซึ่งในการลงนามร่วมเซ็นสัญญาประกาศความร่วมมือทางการศึกษาครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้มุ่งหวังในการพัฒนาการศึกษา เทคนิคเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ออโตเมติกยุคใหม่ ให้กับนักเรียน นักศึกษาในสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซี่ง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และสมาคมอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ได้ร่วมมือในด้านการศึกษากันมาอย่างยาวนานเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2556 ทางบริษัทฯ ได้ทำการเปิดศูนย์อบรมเทคนิค และบริการยามาฮ่าขึ้นในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเป็นครั้งแรก พร้อมให้การอบรมคณาจารย์ และนักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน มีศูนย์ฝึกอบรมเทคนิค และบริการยามาฮ่า จำนวน 20 สถาบัน อีกทั้งได้จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาชีพรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และได้ยกระดับเป็นการแข่งขันระดับประเทศในปี พ.ศ.2561 และในปี พ.ศ.2562 ทางบริษัทฯ ได้ทำการทูลขอพระราชทานรางวัลเกียรติยศจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับนักศึกษาผู้ชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะฝีมือช่างรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า เป็นครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน

ด้านการส่งเสริมอาชีพใหม่ กับองค์ความรู้เฉพาะตัว กีฬามอเตอร์สปอร์ต ซึ่ง ทางไทยยามาฮ่า ได้จัดตั้งโครงการวิชาชีพมอเตอร์สปอร์ต YAMAHA MOTO CHALLENGE ขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ.2558 ให้กับนักศึกษาแผนกช่างยนต์ โดยนำ คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเรียนรู้กีฬามอเตอร์สปอร์ต กับ ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ทีมแข่งชั้นนำของเอเชีย ที่มีประสบการณ์ระดับโลก และครองตำแหน่งแชมป์ซูเปอร์สปอร์ตเอเซียหลายสมัยอย่างใกล้ชิด ซึ่งปัจจุบันเป็นปีที่ 9 ของโครงการ YAMAHA MOTO CHALLENGE และมีการนำนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบในด้านฝีมือช่าง ทีมแข่ง เข้าร่วมทำงานกับ ทีมแข่งสังกัด ยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซซิ่งทีม ในโครงการ YAMAHA R3 bLU cRU Asia-Pacific Cup ซึ่งเริ่มต้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ด้วย ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ผ่านโครงการวิชาชีพมอเตอร์สปอร์ตมาแล้วถึง 775 คน จาก 135 วิทยาลัย

ในด้านองค์ความรู้การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกวิธี พร้อมสร้างจิตสำนึกการขับขี่รถอย่างปลอดภัย จึงได้มีความร่วมมือในโครงการอาชีวศึกษาเอกชนร่วมใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน มาตั้งแต่ พ.ศ. 2561 ปัจจุบันมี สถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการทั้งสิ้น 28 สถาบัน มีจำนวนนักเรียนที่ได้ร่วมโครงการมากถึง 15,340 คน และครูผู้ฝึกสอนผ่านการอบรม 125 คน

ตลอดการดำเนินงานของไทยยามาฮ่าในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องถึง 60 ปี ความเชื่อมั่นที่สังคมไทยมอบให้กับยามาฮ่า ได้เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ ไทยยามาฮ่า พร้อมที่จะส่งมอบความรู้แห่งความยั่งยืนให้กับภาคการศึกษาด้วยความมุ่งมั่น เต็มใจและยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับ สมาคมอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ด้วยการก้าวเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

พร้อมกันนี้ทาง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มีความยินดีที่จะประกาศมอบเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ออโตเมติกขนาด 300 ซีซี เพื่อการศึกษา จำนวน 135 เครื่อง มูลค่า 3,240,000 บาท ให้กับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปมอบให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในสังกัดสมาคมฯ เป็นเครื่องมือสื่อการสอนต่อไป

ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทย ไม่เพียงแต่ในด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นนโยบายสำคัญในระดับโลกของยามาฮ่า แต่ยังรวมไปถึงการสร้างความยั่งยืนในด้านการศึกษาให้กับ สถาบันการศึกษา และเยาวชนไทย ซึ่งจะเห็นได้จากพัฒนาการภายใต้การร่วมมือกันในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา และเราจะเดินหน้าให้ความสำคัญกับภาคการศึกษาและเยาวชนไทย ต่อไปด้วยความมั่นคงยั่งยืน