ไทยฮอนด้า คว้ารางวัลเกียรติคุณสูงสุด

By / 6 months ago / News / No Comments
ไทยฮอนด้า คว้ารางวัลเกียรติคุณสูงสุด

Sustainability Disclosure Award ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน

ไทยฮอนด้า ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าในประเทศไทย คว้ารางวัล Sustainability Disclosure Award หรือรางวัล เกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2566 ถือเป็นการคว้ารางวัลนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ปี จากการคัดเลือกโดยสถาบันไทยพัฒน์ โดยมีคุณสาวิตรี แก้วพวงงาม กรรมการบริหารบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัลจาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ในงานพิธีมอบรางวัล ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลป์กรุงเทพฯ

สำหรับรางวัล Sustainability Disclosure Award หรือรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน พิจารณาตัดสินรางวัลจากรายงานความยั่งยืนโดยใช้เกณฑ์ตัดสิน 3 ด้าน ที่อ้างอิงจาก Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) หรือแนวร่วมกลุ่มเศรษฐกิจที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และ Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) หรือสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประกอบด้วย ด้านความสมบูรณ์ของเนื้อหา ด้านความเชื่อถือได้ของเนื้อหา และด้านการสื่อสารและนำเสนอเนื้อหา

ทั้งนี้ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด คือ หนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณสูงสุด Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2023 ภายใต้ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนหรือ SDC และเป็นการคว้ารางวัลนี้ได้อย่างต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน นับตั้งแต่ปี 2019-2023