ไทยฮอนด้า จัดโครงการ “ชุมชนปลอดภัย”  ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย

By / 11 months ago / News / No Comments
ไทยฮอนด้า จัดโครงการ “ชุมชนปลอดภัย”  ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย

ให้กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ลาดกระบัง

ไทยฮอนด้า ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการขับขี่อย่างปลอดภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และให้เมืองไทยเป็นเมืองแห่งการขับขี่ปลอดภัยริเริ่มโครงการใหม่ “ชุมชนปลอดภัย” ส่งเสริมให้คนในชุมชนขับขี่ถูกต้องตามกฎจราจร โดยการรณรงค์ให้เข้ารับการเรียนรู้ทักษะขับขี่ปลอดภัย และเข้าสอบเพื่อรับใบขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนที่อยู่ในชุมชน

โครงการ “ชุมชนปลอดภัย” ริเริ่มขึ้นด้วยศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด โดยทางศูนย์ฯ ได้เข้าไปสำรวจชุมชนต่างๆ เพื่อส่งมอบความรู้ จัดอบรม และจัดให้มีการสอบเพื่อขออนุญาตทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยกรุงเทพฯ  โดยในระยะเริ่มต้นจะจัดขึ้น ใน 4 ชุมชนโดยรอบพื้นที่เขตลาดกระบัง และนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ประกอบด้วย ชุมชนทิพพาวาส ชุมชนบึงบัว ชุมชนหมู่บ้านพฤกษา 51และชุมชนลำพุทธา ก่อนจะขยายโครงการไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไปในปีนี้