ไทยฮอนด้า จับมือ สยามคูโบต้าฯ เสริมทักษะขับขี่ปลอดภัยให้พนักงาน

By / 8 months ago / News / No Comments
ไทยฮอนด้า จับมือ สยามคูโบต้าฯ เสริมทักษะขับขี่ปลอดภัยให้พนักงาน

ผ่านโครงการ ‘ฮอนด้าขับขี่ปลอดภัย’

ไทยฮอนด้า ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าในประเทศไทย ร่วมกับบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการ ‘ฮอนด้า ขับขี่ปลอดภัย กับสยามคูโบต้าฯ’ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน และเสริมสร้างทักษะการขับขี่ที่ถูกต้องและปลอดภัยให้แก่พนักงานของสยามคูโบต้าฯ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ดร.อารักษ์ พรประภา ประธาน บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ได้กล่าวว่า “ไทยฮอนด้า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ทางสยามคูโบต้าฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน ได้เข้ามาพัฒนา อบรมให้ความรู้ และเสริมสร้างทักษะในการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน โดยทางฮอนด้าเองคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ขับขี่เป็นสำคัญมาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุจากการขับขี่ที่เกิดขึ้นบนท้องถนน เพื่อให้เมืองไทยเป็นเมืองแห่งการขับขี่ปลอดภัย”

สำหรับโครงการ ‘ฮอนด้า ขับขี่ปลอดภัย กับสยามคูโบต้าฯ’ ไทยฮอนด้าจะให้การอบรมความรู้ พัฒนา เสริมสร้างทักษะในการขับขี่ให้แก่พนักงานของสยามคูโบต้าฯ ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยพนักงานทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบทักษะหลังการอบรมผ่านโปรแกรม Honda APT (Honda Pre-Accident Prediction Training) เพื่อให้พนักงานรู้จักการคาดการณ์อันตรายที่จะเกิดขึ้นขณะขับขี่ และนำไปขับขี่ในชีวิตประจำวันได้จริง

สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ทักษะการขับขี่ที่ถูกต้องและปลอดภัย สามารถเข้ามาทดสอบการขับขี่ผ่านสถานการณ์จำกลองบนท้องถนนกับ Honda APT ได้ทางเว็บไซต์ www.hondasafetyapt.com