15 ปี ความร่วมมือ ปตท.- โตโยต้า เดินหน้าพัฒนาพลังงานสะอาด ก้าวนำเทคโนโลยีเชื้อเพลิงโลก

By / 3 years ago / News / No Comments
15 ปี ความร่วมมือ ปตท.- โตโยต้า เดินหน้าพัฒนาพลังงานสะอาด  ก้าวนำเทคโนโลยีเชื้อเพลิงโลก

จาก “ไบโอดีเซล – แก๊สโซฮอล์ – ซีเอ็นจี”  พร้อมดันไทยสู่ยุค  “ยานยนต์ไฟฟ้าและไฮโดรเจน”

โตโยต้า เฉลิมฉลองในงาน “PTT-Toyota 15th Anniversary of Collaborative Research – Moving towards clean energy for Thailand’s Sustainability”  เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาเชื้อเพลิงในยานยนต์  ระหว่าง สถาบันนวัตกรรม ปตท. และกลุ่มบริษัท โตโยต้า โดยทั้ง 2 พันธมิตรได้มีความร่วมมือกันอย่างยาวนานในการร่วม ค้นคว้า-วิจัยและพัฒนา เชื้อเพลิงที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย  เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศ   ตลอดจนร่วมสนับสนุนผลักดันนโยบายด้านพลังงานของภาครัฐ   ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนไทย