5 นวัตกรจิ๋วโครงการ “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2022

By / 12 months ago / News / No Comments
5 นวัตกรจิ๋วโครงการ “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2022”

พร้อมทีมผู้ชนะและรองชนะเลิศปี 2019-2021บินลัดฟ้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วัฒนธรรม และไอเดียสร้างสรรค์ที่ญี่ปุ่น

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด นำ 20 นวัตกรจิ๋วที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในโครงการ “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ ปี 2019-2022” รวม 4 ปี พร้อมด้วยครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ 7 คน ร่วมทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเสริมสร้างทักษะทางความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

จากข้อจำกัดในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นในช่วงโควิด-19 ทำให้เหล่านวัตกรน้อย ผู้ชนะและรองชนะเลิศโครงการ “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ ปี 2019-2021” ไม่สามารถร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาได้ ในครั้งนี้ ฮอนด้าจึงได้นำผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ปี 2019-2022 จำนวน 20 คน พร้อมด้วยครูผู้สร้างแรงบันดาลใจจำนวน 7 คน เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 23-28 มีนาคม 2566 โดยทั้งหมดได้เข้าเยี่ยมชม ฮอนด้า เวลคัม พลาซ่า อาโอยามะ (Honda Welcome Plaza Aoyama) ซึ่งตั้งอยู่ในบริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น โดยภายในจัดแสดงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์หลากหลายรุ่น รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ของฮอนด้าที่ตอบโจทย์เป้าหมายในปี 2593 (Honda Target 2050) ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของฮอนด้าทั่วโลก เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สังคมปลอดมลพิษ (Carbon Neutrality) และสังคมปลอดอุบัติเหตุ (Zero Traffic Collision Fatalities) นอกจากนี้ ยังได้ทัศนศึกษาในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของโตเกียว ได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ รวมทั้งเพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์ อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซูมิดะ โตเกียวสกายทรี โรงงานกันดั้มโยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทโคโรซาวะ ซากุระ ทาวน์ (Tokorozawa Sakura Town) และโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ฯลฯ

นอกจากนี้ 5 นวัตกรจิ๋วในโครงการ “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2022” ได้เดินทางไปยังสนามแข่ง
ฮอนด้า ทวินริง โมเตกิ เพื่อเข้าค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกับเยาวชนชาวญี่ปุ่นในกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เวิร์กชอป “Dream Sketch ออกแบบรถในฝัน” การแสดงวัฒนธรรมประจำชาติ อาทิ การพับปลาตะเพียน และการพับกระดาษโอริกามิ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแต่งกายระหว่างโจงกระเบนและชุดยูกาตะ รวมถึงได้เยี่ยมชม ฮอนด้า คอลเลคชัน ฮอลล์ (Honda Collection Hall) ซึ่งจัดแสดงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในยุคต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกว่า 300 คัน เรียนรู้การประกอบรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับเด็กและทดลองขับด้วยตนเอง รวมถึงได้สำรวจเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติใน ป่าเฮลโล วูดส์ (Hello Wood) ป่าต้นสนและโอ๊คภายในอาณาจักรฮอนด้า ที่ได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์จากเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ป่าของฮอนด้า

สำหรับ 20 นวัตกรจิ๋วและครูผู้สร้างแรงบันดาลใจทั้ง 7 คน ที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระหว่างวันที่ 23-28 มีนาคมที่ผ่านมา ประกอบด้วย

  • ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2022” นำโดย “น้องคริส” ด.ช.ปัณณทัต พันธุ์ศรีเพชร  “น้องหนูดี” ด.ญ.ณัฐพร บุญมากาศ  “น้องมิกกี้” ด.ช.แมทธิว มีทิม ชาร์มา  “น้องใบเตย” ด.ญ.กัณฐิกา แก้วกุล  และ “น้องญาญ่า” ด.ญ.สรัญญา สุขสมบูรณ์ พร้อมด้วยครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ คุณครูนรชัย พิทักษ์พรชัย และคุณครูวัฒนสิทธิ์ ชุนโอภาศ
  • ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2021” นำโดย “น้องตอง” ด.ช.ธนพล กมลพวงพันธุ์ “น้องพรีโม่” ด.ช.พฤณ จันทาภากุล “น้องคอปเตอร์” ด.ช.จิรัฏฐ์  สุมิตรเหมาะ “น้องสมายล์” ด.ญ.วิวิศนา ผลสมบูรณ์ และ “น้องกุ๊งกิ๊ง” ด.ญ.ปานไพลิน แรงเพชร พร้อมด้วยครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ คุณครูวารีนันท์ ดาราจันทร์พิทักษ์ และคุณครูภูวนาถ บุญสุวรรณ
  • ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2020” นำโดย “น้องโบนัส” ด.ญ.พัชระวดี สิริสุขสง่าพงษ์ “น้องเวนดี้” Miss Zimo Yang “น้องเอ๋ย” ด.ญ.วรีรัตน์ นันทสุขเกษม “น้องพราว” ด.ญ.พัชรภรณ์ อุราพร และ “น้องอัตติยา” ด.ญ.อัตติยา บาบา พร้อมด้วยครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ คุณครูพรรณี บุณเทพประทาน และคุณครูอัศนีย์ มูซอเฮด
  • ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ “ฮอนด้า ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2019” นำโดย “น้องอั่งปัง” ด.ญ.นิธิชชนันทน์ สันทัดเสรีอนันต์ “น้องวันใหม่” ด.ช.ชยานันท์ เวิญไธสง “น้องทับทิม” ด.ญ.รัตน์มณี จันทร์ขอนแก่น “น้องปิ่น” ด.ญ.ณชสร  คลองคต และ “น้องแบงค์” ด.ช.สิโรฒม์ จันทรัตติยากานต์ พร้อมด้วยครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ คุณครูรัชฎากรณ์ รักชาติ