50 ปี Porsche Design

By / 4 months ago / News / No Comments
50 ปี Porsche Design

Porsche AG แสดงความยินดีกับการเดินทางมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษของ Porsche Design

ด้วยการเปิดตัวรถสปอร์ตรุ่นพิเศษ 2 รุ่น ในฐานะดาวเด่นของปีแห่งการเฉลิมฉลอง ปอร์เช่ 911 Edition 50Y Porsche Design และ ยนตกรรมสปอร์ตระดับต านาน ปอร์เช่ 911 เอส 2.4 ทาร์กา (911 S 2.4 Targa) ที่ถือก าเนิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งแบรนด์ Porsche Design ในปี 1972 โดยรถคันดังกล่าวผ่านการปรับปรุงสภาพอย่างสมบูรณ์แบบจากแผนก Porsche Classic สิ่งที่เหมือนกันในรถ 2 คนั คือโทนสี รวมทงั้ รว่ มยอ้ นระลกึ ถงึ นาฬิกา Chronograph I สุดคลาสสิกที่ออกแบบดีไซน์โดย ศาสตราจารย์ Ferdinand Alexander Porsche ในปี 1972 เน้นความหรูหราด้วยหน้าปัทม์สีด า สง่างามทั้งตัวเรือนภายนอก และภายใน และเพื่องานนี้ Porsche Design ยงั ไดน้ าเสนอนาฬิกาขอ้ มือรุน่ พิเศษ Chronograph 1 – 1972 Limited Edition อีกทั้งยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบในโอกาสพิเศษขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ Porsche Museum โดยเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2022


“เมื่อคุณคิดถึงการท างานของอะไรสักอย่างบางครั้งรูปทรงของสิ่งนั้นก็สามารถให้ค าตอบได้ด้วยตัวเอง ” ข้างต้นคือคำอธิบายของ F.A. Porsche ผู้ที่ยังคงเป็นแรงผลักดันให้แก่บรรดาวิศวกร และดีไซเนอร์ของ Porsche Design จวบจนทุกวันนี้ โดยเมื่อปี 1972 เขาร่วมมือกับน้องชายคือ Hans-Peter ได้ก่อตั้ง Porsche Design ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
สนับสนุนให้เหล่านักออกแบบรถสปอร์ตปอร์เช่ 911 ของบริษัท น าพาหลักปรัชญา และจิตวิญญาณของปอร์เช่ ก้าวข้ามขีดจำกัดของอุตสาหกรรมยานยนต์ออกไปโดย Porsche Design ได้กลายเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์ สไตล์ระดับพรีเมียมที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ทั้งในแง่ของฟังก์ชั่นการใช้งาน ความทนทาน รวมไปถึงความหรูหราและสง่างาม