EVme มุ่งยกระดับการบริการ

By / 5 months ago / News / No Comments
EVme มุ่งยกระดับการบริการ

เสริมประสบการณ์ที่ครอบคลุมสำหรับลูกค้าด้วย Salesforce Automotive Cloud

EVme สานต่อความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ปรับใช้งานแพลตฟอร์ม Salesforce Automotive Cloud เป็นรายแรกของประเทศ เพื่อเสริมประสิทธิภาพรองรับบริการยานยนต์ไฟฟ้าของบริษัทที่กำลังขยายตัว พร้อมมีแผนเพิ่มยานยนต์ไฟฟ้าในฟรีทเป็น 2,000 คัน ภายในปี 2024

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 – บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด (EVme) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้า (EV) แบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นำแพลตฟอร์ม Automotive Cloud จาก Salesforce (เซลส์ฟอร์ซ) บริษัทผู้นำอันดับ 1 ด้าน AI CRM เพื่อช่วยยกระดับงานบริการ และเสริมสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่ลูกค้า ตลอดจนรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต

ตลาด EV ในประเทศไทยที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทำให้ไทยกลายเป็นประเทศผู้นำในกลุ่มเอเชีย แปซิฟิก ด้วยสัดส่วนการเติบโตด้านยอดขายของรถ EV ที่มากกว่า 75% ในไตรมาสแรกของปี 2023 อีกทั้งผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหามลพิษทางอากาศ ที่สร้างผลกระทบต่อสุขภาพของคนในประเทศเป็นวงกว้างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงทำให้ความสนใจในยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดมากขึ้นตามไปด้วย EVme ได้เล็งเห็นถึงการเติบโตดังกล่าว จึงต้องการสร้างจุดเปลี่ยนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เพื่อตอบรับต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเหล่านี้

ปัจจุบัน EVme ได้ขยายบริการยานยนต์ไฟฟ้าให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างประสบการณ์ EV แบบครบวงจรและเติมเต็มระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าให้สมบูรณ์มากขึ้น เช่น บริการเช่าและจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าทั้ง มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า และรถยนต์ไฟฟ้า บริการให้ข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้า  และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ EV ผ่านการใช้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ของ EVme และนอกจากนี้ยังได้ผนวกแพลตฟอร์ม Automotive Cloud ของเซลส์ฟอร์ซ เพื่อยกระดับการให้บริการ และมอบประสบการณ์แบบ Omnichannel แก่ลูกค้า โดย EVme มีแผนที่จะเพิ่มจำนวนยานยนต์ไฟฟ้าในฟรีทจาก 1,200 คัน เป็น 2,000 คัน ภายในปี 2024

Automotive Cloud เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการออกแบบเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะ เป็นแพลตฟอร์มที่ต่อยอดมาจาก Sales Cloud และ Service Cloud ช่วยตอบโจทย์การบริการของ EVme ด้วยระบบที่ช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงาน สามารถจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพบนฐานข้อมูลที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยังสามารถปรับการใช้งานได้ตามความต้องการของธุรกิจ ซึ่งนับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เอื้อให้ EVme เข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภค และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละบุคคลได้อย่างตรงจุด โดยการติดตั้งแพลตฟอร์ม Automotive Cloud คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2024

การขยายโครงสร้างระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยการบริการที่เน้นลูกค้าเป็นสำคัญ

แพลตฟอร์ม Automotive Cloud ทำงานโดยจับคู่โมเดลข้อมูลที่ลูกค้ามีอยู่เข้ากับแพลตฟอร์ม Customer 360 ของเซลส์ฟอร์ส เสริมประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ เช่น ระบบ Vehicle Console ระบบ Automotive Lead Management หรือระบบ Household Management ที่สามารถติดตามกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด (Lead) ซึ่งช่วยประหยัดเวลา และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้งระบบยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูล เช่น ข้อมูลรถยนต์ ประกันรถยนต์ หรือชิ้นส่วนยานยนต์ ได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ ทำให้การบริการลูกค้ามีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ EVme ยังเสริมบริการของด้วยระบบ Automotive Cloud Intelligence ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ดึงความสามารถของระบบ CRM Analytics เข้ามาใช้เพื่อนำเสนอข้อมูลในแบบเรียลไทม์ และเป็นประโยชน์ต่อทั้งอีโค่ซิสเต็มส์อุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยเครื่องมืออย่าง Dealer Performance Analytics ที่ช่วยวิเคราะห์ผลการทำงานของดีลเลอร์ Leads Intelligence สำหรับหากลุ่มเป้าหมายลูกค้า และ Vehicle Portfolio Analysis เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์พอร์ตของรถ  ช่วยให้ทีมทำงานได้รวดเร็ว และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดผลกำไรต่อบริษัทมากขึ้นผ่านระบบของเซลส์ฟอร์ซที่ใช้ความสามารถของ AI เข้ามาให้บริการซึ่งติดตั้งเพื่อใช้งานได้สะดวกตามคอนเซ็ปต์ Clicks-not-Code เอื้อให้ผู้ใช้งานระบบ สามารถเลือกปรับแต่งระบบของเซลส์ฟอร์ซให้นำเสนอข้อมูลตามความต้องการได้ง่าย

คุณอามิท ซักซีน่า, รองประธานประจำภูมิภาคอาเซียน, เซลส์ฟอร์ซ กล่าวว่า “อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและบริการด้านการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพ EVme คือผู้นำในอุตสาหกรรมที่มีการขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วผ่านการนำเสนอบริการที่ครบวงจร ยกระดับประสบการณ์ทางดิจิทัลของลูกค้าด้วยการนำเสนอบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคล เซลส์ฟอร์ซภูมิใจทีได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเติบโตของ EVme ผ่านการนำข้อมูลและระบบ CRM เข้ามาใช้เพื่อให้ผู้บริโภคคนไทยสามารถเข้าถึงรถไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้น”

คุณสุวิชชา สุดใจ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ, บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด กล่าวว่า “การนำโซลูชัน CRM ของ Salesforce ช่วยสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจของเรา โดยระบบสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าที่หลายหลากได้ พร้อมลดข้อผิดพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญอย่างรวดเร็ว”