NOSTRA เผยรถบรรทุกขนส่งรับจ้างโต 9.49 % รับภาวะตลาดแข่งขันเดือด ต้นทุนพุ่ง

By / 2 years ago / News / No Comments
NOSTRA เผยรถบรรทุกขนส่งรับจ้างโต 9.49 % รับภาวะตลาดแข่งขันเดือด ต้นทุนพุ่ง

ส่ง NOSTRA Truck Map นำเทคโนโลยีช่วยผู้ประกอบลดต้นทุน

NOSTRA Map โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และโซลูชันด้าน Geopatial Information เผยจากวิกฤตการณ์โรคระบาด ตลอดจนปัจจัยเสริมอื่น ๆ หนุนภาคขนส่งโตก้าวกระโดด หนุนส่งให้รถบรรทุกขนส่งรับจ้างทางถนนโตเฉลี่ยปีละ 9.49 % ในขณะที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญการแข่งขันดุเดือดในอุตสาหกรรม ทั้งปัญหาต้นทุนเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงขึ้นต่อเนื่อง และต้นทุนค่าปรับจากการขับขี่ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรต่างๆ เช่น กฎหมายเพื่อควบคุมการวิ่งรถบรรทุก กฎหมายการวิ่งตามเวลา น้ำหนักรถบรรทุก ถนนห้ามเข้า สะพานห้ามข้าม เป็นต้น NOSTRA ชูโซลูชันนวัตกรรม NOSTRA Truck Map ให้บริการข้อมูลแผนที่ออนไลน์สำหรับการวางแผน และการขนส่งสำหรับเส้นทางรถบรรทุก รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลในการวางแผนการทำงานบนระบบ TMS พร้อมทั้งรองรับการเชื่อมต่อในการยกระดับแอปพลิเคชัน ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการรถบรรทุกสามารถลดต้นทุนได้

นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด เปิดเผยว่า วิกฤตโควิด-19 ตลอดจนปัจจัยเสริมอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนผ่านของยุคดิจิทัล เทรนด์การซื้อของออนไลน์ ล้วนส่งผลให้ธุรกิจ E-Commerce เติบโตอย่างก้าวกระโดด หนุนภาคขนส่งเติบโตตามไปด้วย อัตราการเติบโตของรถบรรทุกรับจ้างทางถนนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละกว่า 9.49% ในขณะที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับการแข่งขันอย่างดุเดือดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด เพราะนอกจากต้นทุนเชื้อเพลิงแล้ว ยังมีต้นทุนที่เกิดขึ้นจากค่าปรับจากการขับขี่ฝ่าฝืนกฎหมายจราจรต่างๆ เช่น กฎหมายเพื่อควบคุมการวิ่งรถบรรทุก ความเร็ว กฎหมายการวิ่งตามเวลา น้ำหนักรถบรรทุก ถนนห้ามเข้า สะพานห้ามข้าม เป็นต้น

“ปัจจุบันมีข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่ออกมาบังคับใช้เฉพาะสำหรับกลุ่มรถบรรทุก เช่น ห้ามรถบรรทุกวิ่งบางเส้นทาง ห้ามรถที่มีความสูงเกินตามที่กำหนดผ่านทางลอด ห้ามรถที่มีน้ำหนักเกินตามที่กำหนดผ่านเส้นทาง และยังพบข้อจำกัดในการขนส่งโดยรถบรรทุกทั้งในเรื่องต้นทุนสูง ทั้งในด้านค่าเชื้อเพลิง ค่าแรง ค่าซ่อมบำรุงรักษา และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าผ่านทางพิเศษ ค่าผ่านด่านชั่งน้ำหนัก ฯลฯ ข้อจำกัดดังกล่าว ล้วนส่งผลให้การขนส่งมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการวางแผนการเดินรถ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องตัดสินใจ” นายวิชัยกล่าว

นายวิชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า ล่าสุด NOSTRA Map จึงได้พัฒนา NOSTRA Truck Map บริการข้อมูลแผนที่สำหรับเส้นทางรถบรรทุก เพื่อผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ระบบบริหารการจัดส่งอัตโนมัติ (TMS) และโลจิสติกส์แอปพลิเคชันต่างๆ ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพอัลกอริทึมการกำหนดเส้นทางและการวางแผนขั้นสูงสำหรับ Fleet รถขนส่งของตัวเองได้ โดยมีปัจจัยหลักที่นำมาช่วยสนับสนุนคือ ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศ GeoData เช่น โครงข่ายถนนทั่วประเทศไทย ข้อมูลการจราจรในอดีต โปรไฟล์ความเร็ว ข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์ ข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูงของรถบรรทุก ข้อมูลเวลาเปิด-ปิด และเวลาการให้บริการของจุดรับ-ส่งสินค้า และ Barrier ซึ่งเป็นข้อมูลห้ามเข้า – ออก ของถนนต่างๆ เพื่อนำมาคำนวณระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งจริงได้และเลือกเส้นทางที่เหมาะสมในการขนส่งได้ตามเงื่อนไขของการขนส่ง นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถให้บริการเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนงานจัดการการขนส่งให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลจุดพักรถ ข้อมูลจุดที่ควรให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น พื้นที่หน้าโรงเรียน เขตชุมชน ข้อมูลถนน เช่น ประเภทถนน ความกว้าง จำนวนเลนของถนน ข้อกำหนดความเร็วเฉลี่ยถนนแต่ละช่วง ข้อมูลตำแหน่งป้ายจำกัดความเร็ว เขตพื้นที่หวงห้าม ข้อมูลด่านชั่งน้ำหนัก ข้อมูลราคาน้ำมัน แบ่งตามแบรนด์ ประเภท และตามพื้นที่ รวมทั้งข้อมูลสภาพอากาศ การคำนวณสภาพอากาศปัจจุบัน หรือการพยากรณ์อากาศล่วงหน้า

NOSTRA Truck Map จะช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถเลือกใช้เส้นทางที่เหมาะสมที่รถบรรทุกสามารถผ่านได้ พร้อมด้วยเงื่อนไขระยะทาง หรือระยะเวลาในการขนส่งที่สั้นที่สุด สามารถคำนวณเส้นทางการขนส่งจากข้อมูลความเร็วเฉลี่ยที่รถบรรทุกสามารถวิ่งได้ โดยมีข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในการแจ้งเตือนล่วงหน้าต่าง ๆ เช่น ด่านชั่งน้ำหนัก พื้นที่เขตโรงเรียน พื้นที่ชุมชน เพื่อความปลอดภัยในเดินรถ นอกจากนี้ เพื่อป้องกันปัญหาการขนส่งสินค้าไม่ทันตามกำหนด โดยจะมีการนำข้อมูล เวลาเปิด-ปิด ของร้านค้า ช่วงเวลาที่สามารถเข้าไปรับ – ส่งสินค้าได้ มาทำการจัดลำดับการขนส่งให้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานรถ หรือ เวลาพักรถต่าง ๆ มีการให้บริการข้อมูลในส่วนของจุดพักรถ บริเวณเส้นทาง หรือ บริเวณใกล้เคียง ที่เหมาะสมให้ได้ ป้องกันปัญหาการจอดรถไหล่ทาง จุดอับจุดเปลี่ยวได้ ลดการจราจรติดขัด

ทั้งนี้ ในด้านการลดต้นทุนเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง NOSTRA Truck Map จะเข้าไปช่วยในเรื่องการหาจุดเติมเชื้อเพลิงตามเส้นทางที่วางแผนไว้ เปรียบเทียบราคาน้ำมันตามพื้นที่ ทำให้สามารถรู้ระยะทางและระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางจริงได้

NOSTRA Truck Map เป็นเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนามาเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านต้นทุนงานขนส่งได้อย่างตรงจุด ด้วยทีมงาน NOSTRA ที่มีการลงพื้นที่เพื่ออัปเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ นำมาซึ่งข้อมูลแผนที่ที่ถูกต้อง ชัดเจน