PTG ตอกย้ำกิจกรรม CSR ลุยสานต่อโครงการ “พีที ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน”

By / 5 months ago / News / No Comments
PTG ตอกย้ำกิจกรรม CSR ลุยสานต่อโครงการ “พีที ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกัน”

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน ต.กบินทร์.กบินทร์บุรี.ปราจีนบุรีให้“อยู่ดีมีสุข”

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG)  ร่วมกับบริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) โรงบรรจุก๊าซหุงต้มพีทีกบินทร์บุรี และสถานีบริการน้ำมันพีที  นำพนักงานกว่า 50 คน เดินหน้าจัดกิจกรรม CSR  ภายใต้โครงการ “พีที ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน” เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ รับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี กว่า 600 คน ให้ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม และให้ “อยู่ดีมีสุข” ถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงเรียนวัดโคกป่าแพง

นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG   กล่าวถึงการจัดกิจกรรม CSR ครั้งนี้ว่า PTG  ดำเนินธุรกิจและเติบโตคู่กับคนไทยมากว่า 35 ปี บริษัทฯ มีความตระหนักดีในการให้ความช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทฯดำเนินกิจการอยู่   ซึ่งกิจกรรม CSR ครั้งนี้จัดในพื้นที่ชุมชนรอบๆ โรงบรรจุก๊าซหุงต้มพีทีของบริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ รวมถึงสถานีบริการน้ำมันพีทีในอำเภอกบินทร์บุรี ซึ่งการที่เราอยู่ร่วมกับชุมชน จึงมีความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน ภายใต้ โครงการ “พีที ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน”

สำหรับกิจกรรมหลักคือโครงการ“พีที ชุมชนตาสว่าง” กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยพัฒนาด้าน ความ เป็นอยู่ ของคนในชุมชน โดยการบริการวัดสายตาประกอบแว่น และให้ความรู้เรื่องดวงตากับผู้สูง อายุ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้มอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุไปแล้วกว่า 4,300 คน และที่ตำบลกบินทร์จะเพิ่มอีกจำนวน 400 คน เพื่อให้ทุกท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำ วันอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้บริษัทฯยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุน โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลกบินทร์ จำนวน 10 สถานศึกษา และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 40 ทุนการศึกษา ทุนละ 2,000 บาท และมอบทุนการศึกษาบุตรและธิดาของพนักงานเรียนดีแต่ขาด แคลนทุนทรัพย์ อีกจำนวน 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา กล่องปฐมพยาบาล พร้อมพันธุ์ผักสวนครัวเพื่อให้น้องๆ นำไปใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ทั้ง 10 สถานศึกษา

สนับสนุนจินตนาการของน้องๆ ด้วยการจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีให้หัวข้อ “เด็กรุ่นใหม่ ก้าวไกลไปกับ พีที” เพื่อให้น้องๆได้นำศักยภาพของตัวเอง มาแสดงความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะอย่างเปิดกว้าง    สนับสนุนชุดคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนกับเด็กและเยาวชน โรงเรียนวัดโคกป่าแพง จำนวน 10 เครื่อง และปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล พร้อมสนับสนุนชุดโต๊ะม้านั่งจำนวน 2 ชุด เพื่อให้น้องๆนักเรียน โรงเรียนวัดโคกป่าแพงได้ใช้ประโยชน์

อีกทั้งยังได้ส่งเสริมทางด้านสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนโภชนาการน้องๆ โดยการมอบแปลงผักสวนครัวเพื่อน้อง พร้อมร่วมกันปลูกผักสวนครัว ไม้กินได้ ให้กับโรงเรียนวัดโคกป่าแพง เพื่อให้น้องๆ ได้นำมาประกอบอาหารกลางวันในอนาคต

รวมถึงจัดกิจกรรมต้นไม้แลกยิ้ม โดยมอบต้นไม้กินได้ กว่า 300 ต้น เพื่อให้ชาวบ้านได้นำต้นไม้ กลับไปปลูกที่บ้านต่อไป พร้อมลงพื้นที่ปลูกป่าสร้างปอด เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ณ พื้นที่สาธารณะหนองพังงาย ตำบลกบินทร์ รวมจำนวนกว่า 200 ต้น พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดกว่า 3,500 ตัว เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถจับไปรับประทานและสร้างรายได้เพื่อดำรงชีวิต

ในครั้งนี้ PT ยังได้นำอาสาสมัคร Gen Z จากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาร่วมกิจกรรม PT พี่อาสา สอนน้องเรียน พาน้องเล่น PT Gen Z English Fun เสริมสร้างความรู้สอดแทรกกิจกรรมนันทนา การภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ และสร้างสีสันกับเพลงเพราะๆกับกิจกรรม PTGen Z Music Concertให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกันตลอดทั้งงาน

ที่สำคัญการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  PT ยังได้คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ของคนในชุมชน ด้วยการจัดอบรมการขับขี่ปลอดภัยให้กับชาว บ้านในตำบลกบินทร์ โดยวิทยากรด้านการจราจรพร้อมแจกหมวกกันน็อคให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้ขับขี่อย่างถูกกฎจราจรและปลอดภัยอีกด้วย

และ PT ยังใส่ใจความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนแบบทุกมิติ  โดยได้ไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบของอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน จำนวน 10 ราย และเติมเต็มความสุข ด้วยกิจกรรมสันทนาการให้กับชาวบ้านและน้องๆ เพื่อส่งต่อความสุขและรอยยิ้ม รวมถึงมอบของอุปโภคบริโภค และอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานให้ทุกคนได้อิ่มท้องตลอดงาน

นับตั้งแต่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนตามความจำเป็นในหลากหลายด้านเพื่อบรรเทาทุกข์ และช่วยส่ง เสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม โดยยึดหลัก PT สร้างสุข สุขกาย สุขใจ สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง “อยู่ดีมีสุข”