TK รุกเปิดบริการ “TK Me” บริการทางเลือกใหม่

By / 6 months ago / News / No Comments
TK รุกเปิดบริการ “TK Me” บริการทางเลือกใหม่

ให้ใช้รถจักรยานยนต์แบบจ่ายรายสัปดาห์หรือรายเดือน เน้นเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย ประกาศเปิดตัวบริการใหม่ “TK Me” ขยายบริการใหม่ให้ครอบคลุม ด้วยบริการรูปแบบใหม่ที่สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่ ในรูปแบบให้ใช้รถจักรยานยนต์แบบจ่ายรายสัปดาห์ หรือจ่ายรายเดือน ช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้ผู้บริโภคมีรถจักรยานยนต์มาใช้งานได้ง่ายขึ้น โดยบริษัทฯ เริ่มให้บริการ (Soft Launch) ในเดือนมกราคม 2567 นี้

นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK เปิดเผยว่า TK มีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้าเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ สืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศโดยรวมที่ขยายตัวไม่มาก การดำเนินธุรกิจของ TK จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังและเข้มงวดในการให้บริการ เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมกับการบริหารต้นทุนต่าง ๆ ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงขยายธุรกิจบริการรูปแบบใหม่ในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญให้ครอบคลุมลูกค้ามากขึ้น รวมทั้งเป็นการขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดใหม่

“จากการศึกษาตลาดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภค หรือ consumer insight เราพบว่าคนรุ่นใหม่ยังมีความต้องการใช้รถจักรยานยนต์ แต่ไม่ต้องการครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว ในขณะที่บางกลุ่มขาดเงินก้อน และบางกลุ่มมีเงินก้อนแต่ต้องการนำเงินก้อนที่มีไปใช้จ่ายเรื่องอื่นเพื่อการประกอบอาชีพและใช้ตามไลฟ์สไตล์ เพื่อช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้มีรถจักรยานยนต์มาใช้งานได้ง่ายขึ้น และตอบโจทย์ตามความต้องการ ประกอบกับความเชี่ยวชาญของ TK ด้านการให้สินเชื่อรถจักรยานยนต์มาพัฒนาธุรกิจให้ครบวงจรมากขึ้น บริการ “TK Me” จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภคในขณะที่ TK ได้ขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดคนรุ่นใหม่อีกด้วย”

นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK กล่าวว่าการปรับเพิ่มธุรกิจของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มโอกาสในสร้างรายได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่ต้องการสร้างการเติบโตในระยะยาว โดยใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญด้านการให้สินเชื่อรถจักรยานยนต์มาต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้ครบวงจรมากขึ้น ทั้งนี้ TK สามารถใช้ประโยชน์จากฐานลูกค้าที่มีอยู่เดิมกว่า 2 ล้านราย ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความหลากหลาย และเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถนำเสนอบริการใหม่เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีความต้องการใช้รถจักรยานยนต์แทนที่จะเช่าซื้อด้วยการดาวน์และผ่อนค่างวดรายเดือน โดยภายหลังการเพิ่มธุรกิจใหม่ดังกล่าว บริษัทฯ คาดว่าจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเข้าถึงลูกค้าได้เพิ่มขึ้นในระยะยาว

“TK Me” เป็นบริการทางเลือกใหม่ ให้ผู้บริโภคมีรถจักรยานยนต์ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพในรูปแบบของการจ่ายเงินรายสัปดาห์ หรือรายเดือน โดยไม่ต้องมีเงินดาวน์ ในช่วงแรกเริ่มให้บริการ “TK Me” กับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อและรุ่นที่ได้รับความนิยม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนพิจารณาเพิ่มยี่ห้อและรุ่นรถจักรยานยนต์ พร้อมเงื่อนไขการบริการใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยตั้งเป้าให้บริการ “TK Me” เป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านตัวแทนจำหน่ายใน 73 สาขา ทั่วประเทศ