TK ส่งความรู้และมอบความอบอุ่นแก่น้อง

By / 6 months ago / News / No Comments
TK ส่งความรู้และมอบความอบอุ่นแก่น้อง

โรงเรียนบ้านกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย  โดยนางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ และนายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ นำทีมพนักงานจิตอาสาร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ใช้แล้ว จำนวน 15 เครื่อง และผ้าห่มกันหนาว จำนวน 100 ผืน ให้กับโรงเรียนบ้านกุ่ม (คุรุประชาสามัคคี) จังหวัดชัยภูมิ โดยมีตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ TK มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในกิจกรรมที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง คือ การสนับสนุนการศึกษาในหลายรูปแบบ ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นกลไกพื้นฐานสำคัญในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่สังคม ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป